FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service
Not your product?

Kan niet bellen via een vaste lijn

Het is niet mogelijk te bellen via je vaste lijn met een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Instellingen voor vaste lijn inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Landline network enabled" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Locatiegegevens invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Selecteer je land in de vervolgkeuzelijst onder "Location Information". Als je land niet wordt vermeld in de lijst, selecteer je "Other country".
 5. Voer bij "Country code" in het eerste veld de toegangscode in en in het tweede veld het landnummer (voor Duitsland bijvoorbeeld "00" en "49", zie fig.).
 6. Voer bij "Area code" in het eerste veld het voorkiesnummer in en in het tweede veld het netnummer (voor Berlijn bijvoorbeeld "0" en "30", zie fig.).

  Fig.: Landnummer en netnummer invoeren (bijvoorbeeld voor Duitsland en Berlijn)

 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Juiste type lijn selecteren

Welk type lijn je moet selecteren wanneer je je vaste telefoonnummer(s) configureert, hangt af van de verbinding tussen de FRITZ!Box en de telefoonlijn, niet van het aantal beschikbare nummers. Als je bijvoorbeeld een ISDN-lijn met één nummer hebt, moet je het lijntype "multiple landline numbers (ISDN line)" kiezen:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "New Telephone Number".
 4. Schakel de optie "Landline number" in en klik op "Next".
 5. Selecteer het type vaste lijn en klik op "Next".

  Belangrijk:Je wordt alleen gevraagd het type vaste lijn (analoog of ISDN) te selecteren wanneer je voor het eerst een vast telefoonnummer configureert. Als je later het type vaste lijn wilt wijzigen, moet je eerst alle vaste telefoonnummers verwijderen die je hebt ingevoerd.

 6. Voer je vaste telefoonnummer of ISDN-telefoonnummers (MSN's) in en klik op "Next".

4 FRITZ!App Fon instellen

Telefoonnummers definiëren voor FRITZ!App Fon

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor FRITZ!App Fon. Bij de installatie wordt FRITZ!App Fon automatisch geconfigureerd met de naam van de telefoon op de poort "LAN/WLAN" in de FRITZ!Box.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het nummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 5. Selecteer de nummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Alternatieve microfoon inschakelen

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop op de telefoon en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

5 HD-telefonie uitschakelen

 1. Kies #962*2* op je telefoon en druk op de oproepknop (hoorn opnemen).
 2. Hang na ongeveer 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt HD-telefonie weer inschakelen met #962*1*.

6 Kabels controleren

Fouten in de bekabeling worden vaak over het hoofd gezien. Controleer daarom of de FRITZ!Box correct is aangesloten op je lijn:

 • Controleer de bekabeling van je vaste lijn.

7 Analoge telefoon instellen op toonkiezen

 • Stel je telefoon in op "tone dialing" (DTMF) en niet op "pulse dialing". Informatie over de configuratie van het apparaat vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

  Opmerking:Als je een toon hoort wanneer je op een nummertoets drukt, is je telefoon ingesteld op "tone dialing". Als je klikgeluiden hoort, is je telefoon ingesteld op "pulse dialing".

8 ISDN-telefoon aansluiten en configureren

Voorbereiding

 • Stel bij de configuratie van de apparaten in dat je speciale tekens kunt kiezen (zoals * en #) en toetscombinaties kunt versturen met je toetsenblok (combinaties van symbolen en cijfers, zoals *121#).

  Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

Overdracht van tekstgegevens uitschakelen op je ISDN-telefoon

Wanneer je een ISDN-telefoon gebruikt om te bellen, stuurt de FRITZ!Box tekstgegevens naar de telefoon. Hierdoor kun je op de display van je telefoon bijvoorbeeld zien welk nummer wordt gebruikt voor het gesprek. Sommige ISDN-telefoons kunnen deze tekst echter niet correct verwerken. Voor testen moet je de functie dus uitschakelen in de FRITZ!Box:

 1. Kies #960*0* op je telefoon en druk op de oproepknop (hoorn opnemen).
 2. Hang na ongeveer 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt deze functie weer inschakelen met #960*2*.

Energiespaarmodus uitschakelen op je ISDN-telefoon

De FRITZ!Box is voorzien van een aantal functies om energie te besparen. As er geen activiteit is, wordt de communicatie tussen de interne S0-bus van de FRITZ!Box en het ISDN-apparaat beëindigd.

Sommige ISDN-apparaten hebben problemen met deze functie. Je moet deze functie dus uitschakelen in de FRITZ!Box:

 1. Kies #966*1* op je telefoon en druk op de oproepknop (hoorn opnemen).
 2. Hang na ongeveer 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt deze functie weer inschakelen met #966*0*.

ISDN-telefoon opnieuw instellen

 • Verwijder alle (MSN-)nummers, alle voorkiesnummers en alle kiesregels van de telefoon.

Eén ISDN-telefoon aansluiten

 1. Ontkoppel alle eindapparaten (zoals telefoons, PBX, faxapparaten) en kabels van de poort "FON S0".
 2. Sluit één telefoon aan op de poort "FON S0". Sluit de telefoon niet op de FRITZ!Box aan via een PBX of een ISDN-hub.
 3. Controleer of je nu kunt bellen met de ISDN-telefoon.
  • Als je niet zelf kunt bellen (uitgaande oproepen niet mogelijk):
   • Ga verder met de volgende sectie. Sluit nu nog niet andere telefoonapparaten aan.
  • Als je wel kunt bellen, dan is er een defect in een ander apparaat of in de kabel daarvan, of is een apparaat onjuist geconfigureerd (zoals onjuiste telefoonnummers, kiesregels). Ga als volgt te werk om uit te zoeken welk apparaat het probleem veroorzaakt:
   • Sluit de andere ISDN-apparaten weer aan. Sluit niet meer dan één ISDN-apparaat zonder eigen stroomtoevoer aan op de poort "FON S0".
    • Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een bepaald ISDN-apparaat hebt aangesloten, dan heeft dat apparaat of de kabel van dat apparaat een defect.
    • Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een PBX hebt aangesloten, dan is de PBX defect of verkeerd geconfigureerd (bijvoorbeeld onjuiste telefoonnummers, onjuiste kiesregels, Dial Around-services).

9 FRITZ!Box configureren

Telefoon opnieuw configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Verwijder de telefoon waarmee je niet kunt bellen. Dit kun je doen door op de knop (Verwijderen) te klikken.
 4. Gebruik de wizard voor telefoonapparaten om de telefoon opnieuw te configureren: Klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Gebruik de wizard voor telefoonapparaten niet om FRITZ!App Fon te configureren. FRITZ!App Fon wordt automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer je FRITZ!App Fon volledig afsluit en de app dan opnieuw start.

Kiesregels verwijderen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Verwijder alle kiesregels voor nummers of nummerreeksen die je wilt kunnen bellen via de vaste lijn. In de fabrieksinstellingen zijn twee kiesregels geconfigureerd voor noodnummers. Je kunt deze regels wijzigen, maar je kunt ze niet verwijderen of blokkeren.
 5. Als "Global Carrier Prefix" is ingevuld op de tab "Carrier Prefixes", verwijder je de invoer en klik je op "Apply".
 6. Voer geen nieuwe kiesregels in totdat je kunt bellen via de vaste lijn. Als de fout opnieuw optreedt, dan gebruik je een onjuiste kiesregel.

10 Vaste lijn controleren

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de vaste lijn.
 2. Sluit een telefoonapparaat aan op dezelfde telefoonlijn en controleer of deze werkt.
 3. Als dit telefoonapparaat ook niet werkt wanneer het is aangesloten op de telefoonlijn, neem je contact op met je telefonieprovider om je lijn te laten controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Informeer van te voren bij je telefonieprovider over de kosten!