FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

Ingebouwde faxfunctie configureren in de FRITZ!Box

Met de FRITZ!Box kun je ook faxberichten versturen en ontvangen zonder extern faxapparaat. De FRITZ!Box ontvangt de faxberichten en stuurt deze via e-mail door als pdf-bestand met de datum en tijd van ontvangst als naam en/of ze worden opgeslagen op een USB-opslagapparaat in een map met de naam "FRITZ\faxbox". Wanneer je faxberichten verstuurt, typ je de tekst in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Vereisten / Beperkingen

 • Je moet een nummer selecteren voor het versturen van faxberichten. Dit nummer wordt dan ook automatisch gebruikt voor het ontvangen van faxberichten. Op dit telefoonnummer kun je dan niet meer worden gebeld, want het faxapparaat beantwoordt alle oproepen naar dit nummer, ook telefoonoproepen.
 • Je kunt maximaal twee pagina's A4 versturen per faxbericht. Als je faxdocument langer is, wordt het ingekort tot twee pagina's A4.
 • Alleen Google Chrome en Mozilla Firefox kunnen word gebruikt om afbeeldingsbestanden bij te voegen bij het faxdocument. Internet Explorer en Safari kunnen om technische redenen niet worden gebruikt om afbeeldingsbestanden bij te voegen.
 • Je kunt één afbeeldingsbestand bijvoegen in JPG- of PNG-indeling. Andere bestandsindelingen (zoals PDF of DOC) worden genegeerd bij het versturen van faxberichten.
 • Afbeeldingen groter dan A4 worden verkleind tijdens de verzending van het faxbericht. Kleinere afbeeldingen worden gecentreerd.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Faxtransmissie met T.38 inschakelen

Als je een internettelefoonnummer wilt gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen, moet je T.38 (fax over IP) voor faxtransmissie inschakelen in de FRITZ!Box. Met T.38 wordt een speciaal netwerkprotocol voor faxtransmissie gebruikt in plaats van faxtonen. Daardoor is de faxtransmissie aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Ga naar de sectie "Voice Packets" en schakel de optie "Fax transmission using T.38" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Faxfunctie configureren

Faxfunctie inschakelen en fax-id invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Selecteer de optie "Fax Function" in de sectie "Integrated in the FRITZ!Box" en klik op "Next".
 5. Voer in het veld "Fax ID" de id in die moet worden doorgegeven aan iedereen die een faxbericht verstuurt naar de FRITZ!Box en aan de geadresseerden wanneer jij een faxbericht verstuurt. Je kunt bijvoorbeeld je nummer of je naam invoeren.

  Belangrijk:Veel geadresseerden blokkeren faxberichten van nummers zonder beller-id om zich te vrijwaren van ongewenste reclame.

Doorsturen via e-mail en opslaglocatie selecteren

 1. Selecteer doorsturen via e-mail en geef de opslaglocatie op:
  • "Forward by e-mail"
   • Faxberichten die je verstuurt en ontvangt, worden automatisch doorgestuurd naar een of meer e-mailadressen. E-mailadressen worden gescheiden met een komma en zonder spaties tussen de adressen.

    Voorbeeld:
    william.smith@hotmail.com,mary.smith@gmail.com

  • "Do not save"
   • Faxberichten worden niet opgeslagen op een extern USB-opslagapparaat. Je kunt deze optie alleen selecteren als het doorsturen via e-mail is ingeschakeld.
   • Als het faxbericht niet als e-mail is doorgestuurd naar de e-mailserver en je niet de optie hebt gekozen om het faxbericht op een opslagapparaat op te slaan, dan gaat het faxbericht verloren en wordt de faxfunctie uitgeschakeld. Hierdoor ontvang je geen bevestiging dat je een faxbericht hebt ontvangen, hoewel het bericht wel is ontvangen maar verloren is gegaan bij het doorsturen als e-mail. De faxfunctie wordt pas opnieuw ingeschakeld als het weer mogelijk is e-mails te verzenden of de FRITZ!Box opnieuw wordt opgestart.
  • "Save on the USB storage medium"
   • Ontvangen faxberichten worden opgeslagen op een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de USB-poort op de FRITZ!Box. Faxberichten die je verzendt, worden niet opgeslagen.
   • Als je het USB-opslagapparaat later wilt verwijderen of USB Remote Connection wilt inschakelen, moet je deze optie eerst weer uitschakelen. Anders treden er fouten op bij het ontvangen van faxberichten, omdat deze niet kunnen worden opgeslagen.
 2. Klik op "Next".

E-mailaccountgegevens invoeren

In de volgende stap word je mogelijk gevraagd diverse gegevens van je e-mailaccount in te voeren. Deze informatie is vereist als je wilt dat de FRITZ!Box nieuwe faxberichten kan versturen via e-mail wanneer de push-service nog niet is geconfigureerd. Voer de gegevens van het e-mailaccount in als volgt:

Opmerking:Je kunt de gegevens van het e-mailaccount altijd bewerken onder "System > Push-Service > Sender" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 1. "FRITZ!Box" is al ingevoerd als naam van de afzender. Behoud deze naam of voer een naam naar keuze in.
 2. Voer in het veld "E-mail return address" het e-mailadres in dat wordt gebruikt om e-mails te versturen.
 3. Voer de naam in van de SMTP-server van je e-mailprovider. Als de SMTP-server niet de standaardpoort 25 gebruikt, moet je ook het poortnummer invoeren.

  Voorbeeld:
  De naam van de SMTP-server is smtp.de.post.net en de SMTP-server gebruikt poort 599. In dit geval voer je het volgende in: smtp.post.net:599

  Opmerking:Uitgaande e-mails worden verstuurd via de SMTP-server (SMTP = Simple Mail Transport Protocol). Je e-mailprovider kan je de naam en het poortnummer van de SMTP-server verstrekken.

 4. Als de SMTP-server de e-mailgebruikersnaam vereist voor verificatie, schakel je de instelling "e-mail user name" in en geef je de gebruikersnaam voor e-mail op.
 5. Als de SMTP-server een wachtwoord vereist, voer je het wachtwoord in en bevestig je dit in het volgende veld.
 6. Klik op "Next".

Telefoonnummers toewijzen

 1. Definieer vervolgens het telefoonnummer voor de faxfunctie. Wanneer je telefoonnummers selecteert, beantwoordt het faxapparaat alle oproepen naar deze nummers, zodat je niet meer kunt worden gebeld op deze nummers. Of je nummers moet selecteren, hangt af van je keuze of je al dan niet faxberichten wilt kunnen ontvangen en/of verzenden:
  • Faxberichten verzenden en ontvangen
   • Selecteer ten minste één telefoonnummer waarmee je faxberichten wilt verzenden. Het/de nummer(s) wordt/worden dan ook gebruikt om faxberichten te ontvangen.
  • Faxberichten alleen ontvangen
   • Selecteer een of meer telefoonnummers. Het faxapparaat beantwoordt dan alle oproepen naar deze telefoonnummers en faxberichten worden automatisch ontvangen,
    • of:
   • Selecteer geen nummers. In dit geval wordt automatische faxherkenning gebruikt voor de ontvangst van faxberichten. Faxherkenning werkt alleen als een FRITZ!Box-antwoordapparaat de oproep beantwoordt. Stel het antwoordapparaat zo in dat het de oproep aanneemt na twee tot vier keer overgaan, en selecteer niet de bedrijfsmodus "Greeting only". In deze bedrijfsmodus is het tijdsinterval te kort voor faxherkenning. De opname wordt verwijderd zodra de oproep wordt herkend als faxbericht.
  • Faxberichten alleen verzenden
   • Deze optie is niet beschikbaar. Selecteer ten minste één nummer voor het verzenden van faxberichten. Dit nummer wordt dan ook gebruikt om faxberichten te ontvangen. Je kunt ook een nummer selecteren telkens wanneer je een faxbericht verzendt en het nummer vervolgens weer uitschakelen nadat het faxbericht is verzonden.
 2. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als je een faxoproep aanneemt met een telefoon die met de FRITZ!Box is verbonden, dan kun je de oproep doorsturen naar een FRITZ!Box-antwoordapparaat. Wanneer het antwoordapparaat de oproep herkent als faxoproep, stuurt het deze automatisch door naar het ingebouwde faxapparaat.

3 Meerdere e-mailadressen gebruiken voor de ontvangst van faxberichten

Als je meerdere telefoonnummers hebt gedefinieerd voor de ontvangst van faxberichten, dan kun je aan elk telefoonnummer een ander e-mailadres toewijzen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd:

Opmerking:Faxberichten die worden doorgestuurd van een met de FRITZ!Box verbonden telefoon naar een antwoordapparaat, worden doorgestuurd naar het/de e-mailadres(sen) dat/die je hebt toegewezen aan het eerste faxnummer.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de faxfunctie.
 4. Klik op de tab "Properties".
 5. E-mailadres invoeren voor diverse faxnummers
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.