FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

Af en toe opnieuw opstarten: meerdere leds knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op. Daarbij knipperen alle of meerdere leds herhaaldelijk kort of ononderbroken achter elkaar. Het opnieuw starten vindt onregelmatig plaats (bijvoorbeeld een paar keer per week, of verschillende keren per dag, bij specifieke gebeurtenissen of acties), maar niet voortdurend.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box voortdurend opnieuw opstart, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een ongeschikte netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen. Vaak wordt bijvoorbeeld de netvoeding van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

3 USB-apparaten bij wijze van test verwijderen

De storing kan worden veroorzaakt door interferentie van USB-apparaten die op de FRITZ!Box zijn aangesloten. Dit kunnen defecte USB-apparaten zijn of apparaten waarvan het systeemgeheugen of het bestandssysteem is beschadigd. Apparaten met een stroomverbruik van meer dan 500 mA, bijvoorbeeld harde schijven van 2,5 inch, UMTS-sticks, kunnen ook interferentie veroorzaken.
Ga stap voor stap te werk om te testen of een USB-apparaat de storing veroorzaakt:

 1. Verwijder alle USB-apparaten van de FRITZ!Box.
 2. Controleer gedurende een voldoende lange periode of het probleem opnieuw optreedt.
 3. Sluit de USB-apparaten één voor één afzonderlijk weer aan.
 4. Ga na bij welk USB-apparaat het probleem opnieuw optreedt.
 5. Sluit dit apparaat bij wijze van test aan op de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomvoorziening.

  Conform de USB-specificatie mag het stroomverbruik van een USB-apparaat niet hoger zijn dan 500 mA. Als het stroomverbruik van het apparaat hoger is, moet het met de FRITZ!Box worden verbonden via een USB-hub met een eigen stroomvoorziening (actieve USB-hub).

 6. Vervang dit apparaat bij wijze van test als het probleem ook via de actieve hub optreedt.

4 File sharing software configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je file sharing software gebruikt (bijvoorbeeld eMule, BitTorrent):

 • Verminder in de file sharing software het aantal toegestane gelijktijdige verbindingen.

5 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden bij wijze van test

Om te testen of het probleem te wijten is aan een onjuiste configuratie van de FRITZ!Box, sla dan eerst de instellingen van je FRITZ!Box op en laad vervolgens bij wijze van test de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box:

 1. Sla eerst de instellingen van de FRITZ!Box op.
 2. Gebruik de gebruikersinterface om defabrieksinstellingen van de FRITZ!Box te laden.
 3. Configureer je FRITZ!Box opnieuw. Voor deze test hoef je alleen de basisfuncties van de FRITZ!Box te configureren.
 4. Test gedurende een voldoende lange periode of het probleem nog steeds optreedt.
  • Als het probleem niet meer optreedt, dan waren de oorspronkelijke instellingen onjuist:
   • Configureer je FRITZ!Box helemaal opnieuw.
  • Als het probleem zich nog steeds voordoet:
   1. Herstel alle Instellingen van je FRITZ!Box.
   2. Ga verder met de volgende maatregel.

6 FRITZ!Box terugzetten

7 Automatisch versturen van foutrapport inschakelen

Je kunt je FRITZ!Box configureren om automatisch een foutrapport te versturen. De automatische foutrapporten bevatten geen persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld wachtwoorden of internettoegangsgegevens. De gegevens die we ontvangen kunnen ons helpen het probleem van plotseling opnieuw opstarten te verhinderen in een toekomstige FRITZ!OS-update, als de oorzaak reproduceerbaar is en kan worden verholpen.

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik onder aan de pagina op "Contents".
 3. Klik in het volgende venster onderaan de pagina op "AVM Services".
 4. Schakel de optie "Diagnostics and Maintenance" ("Diagnose und Wartung") in.
 5. Als je een e-mailadres invoert, kan dit worden gebruikt voor eventuele vragen tijdens de verwerking van het rapport.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.