FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

DSL-doorvoercapaciteit is te laag

De FRITZ!Box geeft de werkelijke DSL-snelheid van de DSL-aansluiting weer in de gebruikersinterface onder "Internet > DSL Information > DSL" op de regel "Current throughput". Volgens deze gegevens is de huidige doorvoercapaciteit aanzienlijk lager dan de snelheid zoals vastgelegd in de DSL-serviceovereenkomst met de DSL-provider.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

  Belangrijk:Bij veel DSL-verbindingen is het niet mogelijk de gegarandeerde doorvoercapaciteit volledig te bereiken. Daarom zeggen DSL-providers dat ze DSL-snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling worden vaak over het hoofd gezien en kunnen de DSL-snelheid aanzienlijk verminderen. Controleer daarom je huisbekabeling:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Een gedetailleerde handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

2 Interferentieweerstand opnieuw instellen

Stel de regelaars voor interferentieweerstand in op "Maximum Performance", want andere instellingen kunnen een negatief effect hebben op de snelheid van de DSL-verbinding:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op de link "Reset setting".
  • De interferentieweerstand wordt nu automatisch ingesteld op "Maximum Performance".

3 Andere DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een hogere doorvoercapaciteit kan bereiken met bepaalde DSL-versies. Test daarom de recente en de vorige DSL-versie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De DSL-versie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente DSL-versie gebruikt:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Vorige DSL-versie gebruiken

Als het probleem optreedt met de recente DSL-versie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de DSL-versie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de optie "Use previous DSL version" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

de FRITZ!Box schakelt nu de vorige DSL-versie in en start opnieuw op. Als het probleem hiermee is opgelost, stellen wij het op prijs als je ons feedback stuurt via "Internet > DSL Information > Feedback".

4 DSL-aansluiting controleren

Maximaal mogelijke doorvoersnelheid bepalen

DSL-providers stellen voor elke DSL-aansluiting een maximaal haalbare doorvoercapaciteit in. De werkelijk haalbare snelheid op je DSL-aansluiting kan niet meer bedragen dan deze maximale doorvoercapaciteit:

Opmerking:De maximale doorvoercapaciteit kan alleen worden weergegeven in de gebruikersinterface als je een VDSL- of ADSL2+-aansluiting hebt.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer op de regel "Max. DSLAM throughput" welke maximale doorvoersnelheid is ingesteld voor je aansluiting.
 5. Als je in de serviceovereenkomst met je provider een hogere snelheid bent overeengekomen, neem je contact op met je DSL-provider.

Snelheid met een andere DSL-modem testen

Op veel DSL-aansluitingen is het niet mogelijk de snelheid te bereiken die met de DSL-provider is overeengekomen. Om te controleren of de door jou bereikte snelheid wordt beperkt door de DSL-aansluiting of door een storing, test je de snelheid met een ander DSL-modem:

Belangrijk:Test de andere modem meteen nadat je de FRITZ!Box hebt getest, zodat de testomstandigheden identiek zijn.

 1. Koppel de FRITZ!Box los van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een andere DSL-modem aan op de DSL-aansluiting.
 3. Test de DSL-snelheid die je behaalt met de andere DSL-modem.
 4. Als de snelheid ook met de andere DSL-modem duidelijk lager is dan de snelheid die je met je provider bent overeengekomen, laat dan je aansluiting door je provider controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!