FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Naam van netwerkapparaat kan niet worden gewijzigd

De naam van netwerkapparaten (zoals computers, smartphones, gameconsoles) kan niet worden gewijzigd in het overzicht van het thuisnetwerk in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. De volgende foutmelding wordt mogelijk weergegeven op de FRITZ!Box:

  • "The name contains illegal characters. Computer names may contain only letters (a-z, A-Z), numerals (0-9), and hyphens (-). The name may not be made up of numerals only."

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 De naam bevat niet-toegestane tekens

Verwijder alle niet-toegestane tekens uit de namen van de netwerkapparaten:

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
  3. Klik op de tab "All Devices".
  4. Klik op "Details" voor het netwerkapparaat waarvan je de naam wilt wijzigen.
  5. Voer een naam naar keuze in bij "Name". De naam mag geen speciale tekens bevatten.

    Opmerking:De namen van de netwerkapparaten zijnDNS-hostnamen. Gebruik dus alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, á, é, í, enz.), cijfers en koppeltekens (-). De naam mag niet alleen uit cijfers bestaan.

  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Netwerkapparaat verbinden met de FRITZ!Box via het gastnetwerk

Met de FRITZ!Box-gebruikersinterface kun je alleen de naam van netwerkapparaten veranderen als deze zijn verbonden met het thuisnetwerk. De naam van apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden via het draadloze gastnetwerk of LAN-gastnetwerk, kan niet worden gewijzigd in de FRITZ!Box.

Opmerking:De FRITZ!Box geeft apparaten weer met de hostnaam als deze door de apparaten aan de FRITZ!Box is doorgegeven bij het ophalen van IP-instellingen via DHCP. Netwerkapparaten die de hostnaam niet doorgeven aan de FRITZ!Box, worden weergegeven met hun IP-adres (bijvoorbeeld "PC-192-168-178-20").

3 De FRITZ!Box is geconfigureerd als IP-client of repeater

De naam van netwerkapparaten kan niet worden gewijzigd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface als de FRITZ!Box is geconfigureerd als IP-client of draadloze repeater. In deze bedrijfsmodi neemt de FRITZ!Box de namen van de netwerkapparaten over van de upstream FRITZ!Box of de FRITZ!Box die is geconfigureerd als draadloos toegangspunt.