FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Telefoon gebruiken om toetscombinaties te versturen naar een telefonieprovider

Je kunt toetscombinaties (combinaties van tekens en cijfers, bijvoorbeeld *50#) gebruiken om services van je telefonieprovider (bijvoorbeeld voicemailpostvak, oproepomleiding) te activeren en configureren in de centrale van de provider.

1 Een telefoon configureren voor de toetsenblokfunctie

De volgende stappen zijn alleen vereist als de telefoon is verbonden met de poort "FON S0" of als je een draadloze telefoon gebruikt die niet is geregistreerd bij het FRITZ!Box-basisstation:

Opmerking:Als je een telefoon gebruikt die is geregistreerd bij het basisstation van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld FRITZ!Fon C5), hoef je deze niet te configureren om de toetsenblokfunctie te gebruiken.

  • Stel de apparatuur zodanig in, dat hiermee de speciale tekens (bijv. * en #) kunnen worden gekozen dan wel toetsensequenties (sequenties van tekens en cijfers, bijv. *121#) kunnen worden verzonden.

    Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

2 Toetscombinatie versturen

  1. Kies *#[toetscombinatie] (bijvoorbeeld *#*50#) op je telefoon.
  2. Druk op de oproeptoets (hoorn opnemen).
  3. Hang weer op.

    Belangrijk:Als je een toetscombinatie wilt configureren als service voor een bepaald telefoonnummer, dan moet je kunnen bellen met dat nummer.