FRITZ!Fon C4 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C4 Service

FRITZ!Fon gaat niet over als iemand belt

FRITZ!Fon gaat soms niet of nooit over wanneer je wordt gebeld. Toch is de telefoon correct geregistreerd bij de FRITZ!Box en je kunt er wel zelf mee bellen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Aantal verbindingen via DECT-repeater is beperkt

DECT-repeaters van andere fabrikanten ondersteunen slechts twee inkomende verbindingen. Daarom kunnen er slechts twee van de telefoons overgaan in het ontvangstgebied van de repeater. Als je echter een FRITZ!DECT Repeater of een FRITZ!Box in DECT-repeatermodus gebruikt, kunnen er vijf telefoons tegelijk overgaan.

2 Telefoon uit- en weer inschakelen

 • Houd de ophangtoets (rode telefoon) ingedrukt om de telefoon uit te schakelen en schakel deze vervolgens weer in.

3 Functies voor niet storen, oproepen blokkeren en call through uitschakelen

Mogelijk gaat de telefoon niet over omdat de functie voor niet storen, oproepen blokkeren, oproepomleiding of call through is ingeschakeld. Schakel deze functies uit in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op de tab "Do Not Disturb", schakel instellingen voor "Do Not Disturb" uit en klik op "OK".
 5. Klik op "Telephony" en vervolgens op "Call Handling". Verwijder alle instellingen voor oproepen blokkeren die eventueel zijn ingesteld.
 6. Klik op de tab "Call Through", schakel call through uit en klik op "Apply".

4 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Als de telefoon nu wel overgaat, dan was er een storing in de DECT-verbinding met de telefoon. Alle apparaten die radiogolven uitzenden, zijn mogelijke interferentiebronnen. Denk hierbij aan DECT-basisstations, babyfoons, mobiele telefoons en televisieantennes. Als de telefoon het weksignaal ("wake up") van de FRITZ!Box niet op tijd ontvangt en daarom niet uit de stand-bymodus wordt gewekt, kan het nuttig zijn om de telefoon te verplaatsen naar een andere plek.

5 Telefoonnummers toewijzen aan een telefoon

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Stel de configuratie van de telefoon zo in dat de telefoon reageert op inkomende oproepen naar het gewenste nummer: Voer het nummer in onder "Outgoing calls" of onder "Incoming calls", of schakel de optie "React to all numbers" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 Je nummers laten controleren

Als de telefoon nog steeds niet overgaat wanneer je wordt gebeld op een internettelefoonnummer, terwijl de internetverbinding en het internettelefoonnummer correct zijn geconfigureerd, dan heeft je provider van internettelefonie technische problemen:

Belangrijk:Wanneer je je telefoonnummer overdraagt (bijvoorbeeld na overschakelen naar een IP-lijn), kun je vaak wel meteen zelf bellen met het nummer. Je kunt echter gedurende een of twee dagen niet worden gebeld op dit nummer, omdat het telefoonnummer dan nog niet volledig is overgedragen.  

 • Neem contact op met je provider van internettelefonie en vraag om je nummer te laten controleren.