FRITZ!Fon C5 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C5 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Bericht "format error"

Wanneer je webradio of podcasts wilt beluisteren met je FRITZ!Fon, wordt het bericht "format error" weergegeven op de display van de telefoon en het afspelen mislukt.

1 Indeling wordt niet ondersteund

Het webradiostation of de podcast is opgeslagen in een indeling die niet wordt ondersteund door je FRITZ!Fon, bijvoorbeeld "wma" of "asf". FRITZ!Fon kan alleen webradiostations of podcasts afspelen die zijn opgeslagen in de playlistindeling "pls" of "m3u" en die verwijzen naar een mp3-stream.