FRITZ!Fon C5 Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon C5 Service

De SAR-waarde voor FRITZ!Fon

De elektromagnetische straling die wordt uitgezonden bij het gebruik van draadloze telefoons, geeft warmte af aan lichaamsweefsels. De SAR-waarde (SAR = Specific Absorption Rate) geeft aan hoeveel straling het menselijke lichaam absorbeert in W/kg (watt per kilogram).

Net als de meeste andere fabrikanten van DECT-apparatuur geven we de SAR-waarde voor deze apparaatklasse niet aan, omdat de SAR-waarde voor draadloze telefoons lager is dan 0,1 W/kg. De toepasselijke SAR-limiet is 2 W/kg.

Draadloze telefoons zenden alleen uit tijdens een gesprek. Het maximaal toelaatbare zendvermogen is 250 mW per puls. Vanwege de gebruikte timeslotprocedure resulteert dit in een gemiddeld vermogen van maximaal 10 mW tijdens het bellen. Volgens EN 50360 betekent dit dat de fabrikant de SAR-waarde niet hoeft te bepalen en op te geven om naleving van de wettelijke limieten aan te tonen, zoals gebruikelijk is bij mobiele telefoons.