FRITZ!Fon MT-F Service - Knowledge Base

FRITZ!Fon MT-F Service

FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Je kunt alle FRITZ!Box-functies configureren met de gebruikersinterface. Hier vind je ook alle details over het product, je toegang en je verbindingen.

1 Gebruikersinterface openen in een webbrowser

  • Roep http://fritz.box of het adres 169.254.1.1 op in een webbrowser.

    Belangrijk:Als je de FRITZ!Box hebt geconfigureerd voor de bedrijfsmodus "IP client" of "wireless repeater", geef je in het adresveld van de webbrowser het IP-adres op dat handmatig is toegewezen aan de FRITZ!Box.

De FRITZ!Box-gebruikersinterface wordt geopend.