FRITZ!Powerline 1000E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1000E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

In het programma FRITZ!Powerline wordt geen powerline-adapter weergegeven

In het programma FRITZ!Powerline worden geen powerline-adapters weergegeven. FRITZ!Powerline meldt "No powerline adapter is connected to this computer".

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente versie van het programma FRITZ!Powerline installeren

  1. Open in een webbrowser onze downloadpagina.
  2. Selecteer de productgroep "FRITZ!Powerline" en vervolgens je product.
  3. Download het programma FRITZ!Powerline voor het besturingssysteem van je computer.
  4. Installeer FRITZ!Powerline op een computer die via de FRITZ!Box via een netwerkkabel is verbonden met een FRITZ!Powerline-adapter.

2 Meest recente firmware van de FRITZ!Powerline-adapter installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Powerline-adapter de meest recente firmware.

3 Firewall van de computer configureren

Opmerking:Een firewall is een beveiligingsprogramma dat computers beschermt tegen aanvallen vanaf het internet en het inkomende en uitgaande gegevensverkeer beheert. Naast virusscanners zijn firewalls de belangrijkste programma's voor de beveiliging van je computer.
Informatie over het configureren van de firewall vind je in de handleiding of neem contact op met de fabrikant.

  1. Stel de configuratie van de firewall zo in dat verbindingen van het programma FRITZ!Powerline met de powerline-adapters zijn toegestaan.