FRITZ!Powerline 1240E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1240E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Draadloos netwerk van FRITZ!Powerline wordt niet gevonden

Een notebook, smartphone, tablet of ander draadloos netwerkapparaat kan het draadloze netwerk (WiFi) van FRITZ!Powerline niet vinden. Bij het zoeken naar draadloze netwerken wordt de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline niet weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloos netwerk inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de "WLAN"-led van FRITZ!Powerline niet brandt:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Wireless radio network enabled" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze netwerkadapter inschakelen

Sommige notebooks hebben een speciale schakelaar of toetscombinatie waarmee je de ingebouwde draadloze netwerkadapter kunt in- en uitschakelen:

 • Schakel de draadloze netwerkadapter in van het draadloze netwerkapparaat dat je wilt verbinden met het draadloze netwerk van FRITZ!Powerline.

  Opmerking:Informatie over het inschakelen krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

3 Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 • Installeer de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer of het meest recente besturingssysteem zoals bijvoorbeeld Android, iOS voor het draadloze netwerkapparaat.

  Opmerking:Informatie over het bijwerken verkrijg je van de fabrikant, bijvoorbeeld via de handleiding.
  De nieuwste drivers voor de FRITZ!WLAN Sticks vind je op onze downloadpagina.

4 Draadloze instellingen van FRITZ!Powerline aanpassen

Voorbereidingen

 • Gebruik een netwerkkabel om een computer te verbinden met een LAN-poort van FRITZ!Powerline, zodat je de gebruikersinterface kunt openen en de draadloze instellingen kunt wijzigen.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) wijzigen

Sommige draadloze netwerkapparaten kunnen geen verbinding tot stand brengen als de naam van het draadloze netwerk speciale tekens bevat:

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline op "Wireless" ("WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij "Name of the radio network (SSID)" een willekeurige naam in, zonder speciale tekens. Omdat niet elk draadloos netwerkapparaat speciale tekens ondersteunt, raden wij aan om alleen letters en cijfers (alfanumerieke tekens, dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) te gebruiken.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Instellingen voor draadloos kanaal automatisch configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline op "Wireless" ("WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instelling op te slaan.

Draadloos kanaal op de 2,4GHz-frequentieband aanpassen

Sommige draadloze netwerkapparaten ondersteunen op de 2,4GHz-frequentieband niet de draadloze kanalen 12 en 13:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Wireless channel in the 2.4-GHz frequency band" de optie "Auto channel".
 5. Klik op "Additional Settings".
 6. Schakel de optie "Wireless auto channel including channel 12/13 (2.4 GHz frequency band)" uit.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 FRITZ!Powerline optimaal plaatsen

 1. Plaats FRITZ!Powerline niet direct in de hoek van een kamer.
 2. Plaats FRITZ!Powerline indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 3. Plaats de FRITZ!Powerline-adapter zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de adapter en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
 4. Plaats FRITZ!Powerline niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld magnetrons, draadloze speakers of bluetoothapparaten.

6 Ander draadloos netwerkapparaat testen

 • Controleer of een ander draadloos netwerkapparaat het draadloze netwerk van FRITZ!Powerline kan vinden.

Als het tweede draadloze netwerkapparaat het draadloze netwerk van FRITZ!Powerline kan vinden, dan is het eerste draadloze netwerkapparaat mogelijk defect.