FRITZ!Powerline 1240E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1240E Service

FRITZ!Powerline in een thuisnetwerk zonder DHCP-server gebruiken

FRITZ!Powerline verkrijgt de IP-instellingen standaard van de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) via DHCP. Als je FRITZ!Powerline wilt gebruiken in een thuisnetwerk zonder DHCP-server, moet je de IP-instellingen handmatig configureren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

1 Apparaat voorbereiden

Stel voor de configuratie tijdelijk de volgende IP-instellingen in op het apparaat waarmee je FRITZ!Powerline wilt configureren:

Apparaat voor het automatisch ophalen van IP-instellingen configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je FRITZ!Powerline in de modus LAN-brug of powerline-brug met statische IP-instellingen wilt configureren:

Apparaat voor het IP-netwerk van FRITZ!Powerline configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je FRITZ!Powerline in de modus draadloze brug met statische IP-instellingen wilt configureren:

  1. Voer als IP-adres 192.168.178.200 in het apparaat in.
  2. Voer als subnetmasker 255.255.255.0 in het apparaat in.
  3. Voer als standaardgateway 192.168.178.2 in het apparaat in.
  4. Voer als DNS-server 192.168.178.2 in het apparaat in.

2 Statische IP-instellingen aan FRITZ!Powerline toewijzen

FRITZ!Powerline als powerline-brug configureren

FRITZ!Powerline als LAN-brug configureren

FRITZ!Powerline als draadloze brug configureren

  1. Configureer FRITZ!Powerline als draadloze brug en verwijder na het configureren niet de netwerkkabel waarmee je FRITZ!Powerline en de FRITZ!Box met elkaar hebt verbonden.
  2. Klik op "Network" in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
  3. Klik in het menu "Network" op "Network Settings".
  4. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
  5. Voer de IP-instellingen in de betreffende invoervelden in.
  6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

FRITZ!Powerline gebruikt nu statische IP-instellingen. Stel het apparaat dat je hebt gebruikt om FRITZ!Powerline te configureren, weer in op de oorspronkelijke IP-instellingen.

LET OP!Na wijziging van het type verbinding moet je de instellingen weer configureren zoals hier beschreven.