FRITZ!Powerline 1240E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 1240E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!Powerline en elektromagnetische interferentie

Voor alle elektrische apparaten gelden normen om de emissie van hoogfrequente interferentie te beperken. Op FRITZ!Powerline-adapters is de norm NEN-EN 50561-1 (Apparatuur en spanningssystemen voor communicatie over het lichtnet in laagspanningsinstallaties - Radiostoringseigenschappen - Deel 1: Apparatuur voor thuisgebruik; Engelse versie EN 50561-1:2013) van toepassing.

Naar verwachting worden toepassingen voor draadloze communicatie niet gestoord.
Radio-ontvangst wordt doorgaans beperkt tot de FM-band tussen 87,20 en 108,00 MHz. De frequentieband van FRITZ!Powerline ligt met 2 tot 68 MHz aanzienlijk lager.
Naar verwachting worden ook de frequentiebanden voor radiozendamateurs niet gestoord. FRITZ!Powerline zendt op een lager niveau uit binnen de frequentiebanden voor radiozendamateurs; het zendvermogen is relatief laag en door symmetrische koppeling wordt slechts een klein deel hiervan uitgestraald door de elektriciteitskabel.