FRITZ!Powerline 540E Service - Knowledge Base

FRITZ!Powerline 540E Service

Draadloze verbinding met FRITZ!Powerline configureren per WPS

Draadloze netwerkapparaten (bijvoorbeeld computer, netwerkprinter) die de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunen, kun je snel en eenvoudig met een druk op de knop verbinden met het draadloze netwerk (WiFi) van FRITZ!Powerline. Tijdens deze procedure worden de versleutelingsinstellingen van de adapter veilig overgedragen naar het draadloze netwerkapparaat en daar permanent opgeslagen.

FRITZ!Powerline ondersteunt WPS conform de PBC-methode (Push Button Configuration).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van FRITZ!Powerline.

1 FRITZ!Powerline op WPS voorbereiden

In de fabrieksinstellingen is FRITZ!Powerline al voorbereid op WPS. Als je de draadloze instellingen van de adapter hebt gewijzigd, configureer dan de volgende instellingen:

Belangrijk:In de mesh WiFi neemt FRITZ!Powerline de draadloze instellingen over van de FRITZ!Box (mesh master).

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

WPS inschakelen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van FRITZ!Powerline.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Klik op het tabblad "WPS Quick Connection".
 4. Schakel de optie "WPS enabled" in.
 5. Selecteer "Push-Button method (WPS-PBC, Push Button Configuration)" en klik op "Start WPS".

2 Draadloze verbinding met FRITZ!Powerline tot stand brengen

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "Wi-Fi".
 3. Klik in de lijst met beschikbare netwerken op de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline en klik vervolgens op "Verbinding maken".
  • Het veld "Voer de netwerkbeveiligingssleutel in" wordt weergegeven:

   Afb.: Een draadloze verbinding tot stand brengen per WPS (Windows 10)

  Belangrijk:Als het bericht "U kunt ook de knop op..." niet wordt weergegeven, wordt WPS niet ondersteund door de computer. Voer in dit geval de draadloze netwerksleutel in.

 4. Druk op de "WLAN/WPS"-knop aan de voorkant van FRITZ!Powerline en houd deze gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led knippert:

  Afb.: WPS inschakelen

 5. Bevestig de vraag "Wilt u dat uw pc op dit netwerk kan worden gevonden door andere pc’s en apparaten?" door op "Ja" te klikken.

De draadloze verbinding wordt nu tot stand gebracht.

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
  • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
 3. Klik in de lijst met beschikbare netwerken op de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline en klik vervolgens op "Verbinding maken".
  • Het veld "Voer de netwerkbeveiligingssleutel in" wordt weergegeven:

   Afb.: Een draadloze verbinding tot stand brengen per WPS (Windows 8)

  Belangrijk:Als het bericht "U kunt ook de knop op..." niet wordt weergegeven, wordt WPS niet ondersteund door de computer. Voer in dit geval de draadloze netwerksleutel in.

 4. Druk op de "WLAN/WPS"-knop aan de voorkant van FRITZ!Powerline en houd deze gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led knippert:

  Afb.: WPS inschakelen

 5. Klik op het antwoord "Ja, schakel delen en verbinding maken met apparaten in".

De draadloze verbinding wordt nu tot stand gebracht en de veldsterkte wordt weergegeven door het pictogram voor het draadloze netwerk .

Windows 7

 1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 2. Klik in de lijst met beschikbare netwerken op de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline en klik vervolgens op "Verbinding maken".
  • Het venster "Verbinding met een netwerk maken" verschijnt:

   Afb.: Een draadloze verbinding tot stand brengen per WPS (Windows 7)

  • Belangrijk:Als het bericht "U kunt ook de knop op..." niet wordt weergegeven, wordt WPS niet ondersteund door de computer. Voer in dit geval de draadloze netwerksleutel in.

 3. Druk op de "WLAN/WPS"-knop aan de voorkant van FRITZ!Powerline en houd deze gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led knippert:

  Afb.: WPS inschakelen

  • Belangrijk:Soms wordt ten onrechte het bericht "Er kan geen verbinding worden gemaakt met dit netwerk" weergegeven, terwijl de draadloze verbinding wel tot stand is gebracht. Klik dan op de knop "Annuleren" om het berichtvenster te sluiten.

De draadloze verbinding wordt nu tot stand gebracht en de veldsterkte wordt weergegeven door het pictogram voor het draadloze netwerk .

Andere draadloze netwerkapparaten (bijvoorbeeld netwerkprinter, draadloos muzieksysteem)

 1. Druk op de "WLAN/WPS"-knop aan de voorkant van FRITZ!Powerline en houd deze gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led knippert:

  Afb.: WPS inschakelen

 2. Gebruik je draadloze netwerkapparaat om te zoeken naar draadloze netwerken in de buurt.

  Opmerking:Informatie over het tot stand brengen van de draadloze verbinding vind je in de handleiding of verkrijg je van de fabrikant van het draadloze netwerkapparaat.

 3. Selecteer de naam van het draadloze netwerk (SSID) van FRITZ!Powerline en start WPS volgens de PBC-methode (Push Button Configuration).

Nu wordt de draadloze verbinding geconfigureerd en tot stand gebracht.