FRITZ!Repeater 2400 Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 2400 Service

FRITZ!Repeater handmatig via Wi-Fi met FRITZ!Box-thuisnetwerk verbinden

De FRITZ!Repeater kan snel en eenvoudig per druk op de knop worden geïntegreerd in het Mesh-netwerk van de FRITZ!Box. Als je de repeater niet wilt integreren in het Mesh-netwerk, kun je de Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box ook handmatig configureren met behulp van de configuratiewizard.

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype Wi-Fi-bridge

1 MAC-adresfilter van de FRITZ!Box uitschakelen

Wanneer de MAC-adresfilter is ingeschakeld kan de FRITZ!Repeater geen verbinding maken met de FRITZ!Box. Zorg er daarom voor dat de MAC-adresfilter is uitgeschakeld:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Wireless" (of "WLAN").
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Security" of "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
 2. De "Status"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de "Status"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

3 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Noteer de Wi-Fi-netwerksleutel die op de achterkant van de FRITZ!Repeater staat.
 2. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box. De FRITZ!Repeater start nu op. Tijdens het opstarten knippert de statusled snel.
 3. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de statusled langzamer knippert.
 4. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 5. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!Repeater [...]".
 6. Voer de Wi-Fi-netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.

4 FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Selecteer de gewenste taal en het gewenste land en klik op "Next". De FRITZ!Repeater wordt vervolgens opnieuw opgestart. De Wi-Fi-verbinding wordt daardoor kort verbroken.
 3. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 4. Schakel het verbindingstype "Wireless bridge" in en klik op "Next".
 5. Selecteer in de lijst de uit te breiden Wi-Fi-netwerken van je FRITZ!Box en klik op "Next".
 6. Selecteer het type Wi-Fi-versleuteling (encryption) en voer de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in.
 7. Bepaal hoe de frequentieband moet worden geselecteerd voor de verbinding tussen de FRITZ!Repeater en de FRITZ!Box en klik op "Next".
 8. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.
 9. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden, is de configuratie voltooid.

5 FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat ten minste drie van de vijf signaalsterkte-leds branden. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.