FRITZ!Repeater 3000 Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 3000 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!Repeater met Mesh Repeater verbinden (serieschakeling)

✔ Je wilt nog een FRITZ!Repeater verbinden met een al aanwezige FRITZ!Repeater? Hier kom je te weten hoe je de serieschakeling configureert.

In het Mesh-netwerk kun je meerdere Mesh Repeaters achter elkaar schakelen. Een dergelijke serieschakeling maakt het mogelijk om je thuisnetwerk uit te breiden in een bepaalde richting via het draadloze bereik (WiFi) van een Mesh Repeater.

Je kunt je FRITZ!Repeater dus niet alleen met de FRITZ!Box (Mesh Master) verbinden, maar ook met een Mesh Repeater die je al hebt. Het maakt niet uit of deze Mesh Repeater nog een FRITZ!Repeater is, een FRITZ!Box of een FRITZ!Powerline-adapter.

In deze handleiding leggen we uit hoe je je nieuwe FRITZ!Repeater kunt verbinden met een Mesh Repeater die je al hebt.

Afb.: Draadloze serieschakeling (cascadering) met FRITZ!Repeater

Voorwaarden / Beperkingen

 • De al aanwezige Mesh Repeater is verbonden met de Mesh Master en wordt in het Mesh-overzicht weergegeven met het Mesh-pictogram .

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de nieuwe FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
 2. De "Connect"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de "Connect"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 FRITZ!Repeater per druk op de knop met Mesh Repeater verbinden

 1. Plaats de nieuwe FRITZ!Repeater voor configuratie in buurt van de al aanwezige Mesh Repeater.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de nieuwe FRITZ!Repeater is opgestart en de "Connect"-led knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "Connect"-knop van de nieuwe FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "Connect"-led snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de al aanwezige Mesh Repeater en houd de knop gedurende de in de tabel aangegeven tijd ingedrukt:
  Mesh RepeaterVerbindingsknopDuur
  FRITZ!Box 7590, 7530, 7520, 6890 Connect / WPS ca. 1 seconde
  FRITZ!Box 7490, 7430 WLAN WPS ca. 6 seconden
  FRITZ!Box 7560, 7362 SL WLAN ca. 6 seconden
  FRITZ!Box 7583, 7580, 4040, 4020, 3490 WPS ca. 1 seconde
  FRITZ!Repeater Connect of WPS ca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 1260 Connect ca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 1240 WLAN - WPS
  Powerline - Security
  ca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 546, 540 WLAN · WPS ca. 1 seconde
 5. Zodra de led voor de verbindingskwaliteit van de nieuwe FRITZ!Repeater blijft branden is de draadloze verbinding tot stand gebracht.

3 FRITZ!Repeater met een druk op de knop in het Mesh-netwerk integreren

 1. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "Connect"-knop van de nieuwe FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "Connect"-led snel te knipperen.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de Mesh Master en houd de knop gedurende de in de tabel aangegeven tijd ingedrukt, tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
  VerbindingsknopDuur
  Connect / WPS ca. 1 seconde
  WPS ca. 1 seconde
  WLAN ca. 6 seconden
  WLAN WPS ca. 6 seconden
 3. Ca. 5 seconden nadat de led voor de verbindingskwaliteit van de nieuwe FRITZ!Repeater groen is geworden, is de integratie in het Mesh-netwerk voltooid.

4 FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de nieuwe FRITZ!Repeater een snelle en stabiele draadloze verbinding met de al aanwezige Mesh Repeater hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat de led voor de verbindingskwaliteit groen is en niet oranje.

  Opmerking:Je kunt de FRITZ!Repeater optimaal plaatsen met FRITZ!App WLAN.