FRITZ!WLAN Repeater 1160 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 1160 Service

Tijdschakeling voor het draadloze netwerk van de FRITZ!WLAN Repeater configureren

Door middel van tijdschakeling kun je het draadloze netwerk (WiFi) van de FRITZ!WLAN Repeater op vastgestelde tijden automatisch in- en uitschakelen. Zo kun je bijvoorbeeld 's nachts het draadloze netwerk uitschakelen en daardoor het energieverbruik van de repeater verminderen. Als je een FRITZ!Box gebruikt als draadloze router, kan de repeater, indien gewenst, automatisch de overeenkomstige instellingen overnemen. De instellingen worden toegepast ongeacht of je het draadloze netwerk vooraf handmatig hebt in- of uitgeschakeld. Het draadloze netwerk kun je altijd weer inschakelen via de "WLAN"-knop van de FRITZ!WLAN Repeater.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!WLAN Repeater.

1 Tijdschakeling draadloos netwerk configureren

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!WLAN Repeater.
  2. Klik in het menu "Wireless ("WLAN")" op "Schedule".
  3. Schakel de optie "Use schedule for wireless radio network" in.
  4. Als je wilt dat voor de repeater dezelfde tijden van toepassing moeten zijn als voor de FRITZ!Box, schakel je de optie "Adopt scheduling settings from the FRITZ!Box" in.
    • Als er voor de repeater andere tijden van toepassing moeten zijn, stel dan individuele periodes in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.