FRITZ!WLAN Repeater 1750E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 1750E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!WLAN Repeater optimaal plaatsen

De verbindingskwaliteit tussen de FRITZ!WLAN Repeater en de router (bijvoorbeeld een FRITZ!Box) is een belangrijke factor bij het uitbreiden van het draadloze bereik van je thuisnetwerk. Ook de verbindingskwaliteit tussen de repeater en daarmee verbonden smartphones, tablets, of andere draadloze netwerkapparaten is van groot belang. Bij het plaatsen van de repeater is het daarom belangrijk een plaats te vinden waar de repeater een snelle en stabiele verbinding kan maken met de router, en waar tegelijkertijd het eigen draadloze netwerk (WiFi) goed bereikbaar is voor je draadloze netwerkapparaten. Neem hierbij de volgende richtlijnen in acht:

  1. Wanneer de repeater wordt gebruikt als draadloze brug, geven de signaalsterkte-leds op de repeater de kwaliteit aan van de draadloze verbinding met de router. Kies voor de repeater een plaats waar ten minste drie van de vijf leds branden.

    Opmerking:In de LAN-brugmodus geven de signaalsterkteleds de kwaliteit aan van de draadloze verbinding van het eerste draadloze netwerkapparaat dat is aangemeld bij de FRITZ!WLAN Repeater.

  2. Plaats de repeater indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
  3. Plaats de repeater niet direct in een hoek van de kamer.
  4. Plaats de repeater zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de repeater, de draadloze router en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, koelkasten of kamerplanten, verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
  5. Plaats de repeater niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speaker of bluetoothapparaat.