FRITZ!WLAN Repeater 300E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 300E Service

Statusbericht "Radar detection (DFS wait time) triggered by channel assignments; 5-GHz temporarily unavailable"

De 5GHz-frequentieband wordt niet alleen gebruikt door draadloze netwerkapparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst). Om voor dergelijk radarinstallaties een werking zonder interferentie te garanderen, heeft de wetgever deze aangewezen als "primaire gebruiker" en in de wet vastgelegd dat draadloze netwerkapparaten die een draadloos kanaal van 52 tot 140 gebruiken, dergelijke primaire gebruikers detecteren en deze automatisch vermijden met behulp van dynamische frequentie selectie (Dynamic Frequency Selection DFS).

Wanneer de FRITZ!WLAN Repeater één van deze kanalen gebruikt, moet de repeater voor het vrijgeven van de 5GHz-frequentieband de wettelijk voorgeschreven wachttijd van 10 minuten in acht nemen. Pas daarna kan de adapter de 5GHz-frequentieband vrijgegeven voor het aanmelden van draadloze netwerkapparaten. De DFS wachttijd (DFS wait time) begint daarom altijd met het inschakelen van de 5GHz-frequentieband (bijvoorbeeld) nadat de repeater opnieuw is opgestart) of na het wijzigen van de draadloze instellingen. Als binnen de DFS-wachttijd wijzigingen worden toegepast op de draadloze instellingen, begint de wachttijd opnieuw vanaf het begin. Draadloze verbindingen worden na afloop van de DFS-wachttijd automatisch weer tot stand gebracht.

Opmerking:Wanneer de FRITZ!WLAN Repeater voor de 2,4- en 5GHz-frequentieband identieke namen gebruikt voor het draadloze netwerk (SSID), kunnen draadloze netwerkapparaten zich tijdens de DFS-wachttijd aanmelden aan de 2,4GHz-frequentieband van de repeater.

Het detecteren van primaire gebruikers wordt ook na de wachttijd voortgezet. Als de FRITZ!WLAN Repeater een radarinstallatie herkent, wisselt de repeater automatisch van kanaal, ook wanneer het kanaal vast is ingesteld. In de Event Log van de repeater wordt dan de foutmelding "RADAR was detected on channel xxx; channel switched automatically because of higher-privileged user" weergegeven.

In veruit de meeste gevallen heeft het weinig zin om vanwege incidentele radardetectie permanent over te schakelen op de kanalen 36 tot 48, omdat de hogere draadloze kanalen in de 5GHz-frequentieband doorgaans een groter bereik en betere doorvoercapaciteit bieden.