FRITZ!Repeater 310 Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 310 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

"WLAN"-led van de FRITZ!Repeater knippert

De "Power"-led van de FRITZ!Repeater brandt niet en de "WLAN"-led knippert permanent volgens het ritme 2x knipperen, pause, 2x knipperen. Mogelijk treedt het probleem op na een update van FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Repeater opnieuw opstarten

  1. Koppel de repeater los van de stroomvoorziening.
  2. Sluit de repeater na ca. 1 minuut opnieuw aan op de stroomvoorziening.

2 Fabrieksinstellingen van de repeater laden

  1. Sluit de repeater aan op de stroomvoorziening.
  2. Wacht minstens 1 minuut tot de repeater opnieuw is opgestart.
  3. Houd de "WPS"-knop ten minste gedurende 15 seconden ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.