FRITZ!WLAN Stick AC 860 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick AC 860 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Trage draadloze verbinding conform 802.11ac

De doorvoercapaciteit van een draadloze verbinding conform de draadloze standaard 802.11ac is lager dan de gegevenssnelheid die de draadloze standaard ondersteunt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand brengen

De maximale doorvoercapaciteit wordt alleen bereikt als de draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand gebracht wordt en de draadloze router gebruikmaakt van de draadloze standaard 802.11ac:

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

5GHz-frequentieband inschakelen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel in de sectie "Active frequency bands" de optie "5-GHz frequency band active" of in de sectie "5-GHz frequency band" de optie "Wireless radio network enabled" in. Als de sectie "5-GHz frequency band" niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Draadloze standaard "802.11n+ac" configureren

In de fabrieksinstellingen is voor de 5GHz-frequentieband de draadloze standaard 802.11ac geconfigureerd in de FRITZ!Box. Als je de draadloze instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, configureer dan de volgende instellingen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional settings" (indien beschikbaar).
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de draadloze standaard standaard "802.11n+ac" voor de 5GHz-frequentieband.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Zendvermogen op de USB -3.0-poort optimaliseren

Het grootst mogelijke zendvermogen kan alleen bereikt worden als de FRITZ!WLAN Stick met een USB -3.0-poort is verbonden:

Meest recente driver voor USB-poort installeren

 1. Installeer de meest recente driver voor de USB -3.0-poort van de computer.

  Opmerking:Informatie over het bijwerken van de driver verkrijg je van de fabrikant, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Zendvermogen voor FRITZ!WLAN Stick optimaliseren

 1. Verbind de FRITZ!WLAN Stick met een USB -3.0-poort van je computer.
 2. Dubbelklik op het pictogram van FRITZ!WLAN in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 3. Klik in het venster "Connection Monitor" op "Properties".
 4. Schakel in de sectie "Properties" de optie "Optimize transmission capacity".
 5. Klik op "Close" om de instelling op te slaan.

3 Meest recente driver voor FRITZ!WLAN Stick installeren

 1. Open in een webbrowser onze downloadsectie.
 2. Selecteer de productgroep "FRITZ!WLAN" en vervolgens je product.
 3. Download de meest recente driver voor je FRITZ!WLAN Stick.
 4. Pak het zipbestand uit op je computer, bijvoorbeeld op het bureaublad.
 5. Dubbelklik op het bestand "setup.exe" en volg de instructies.

4 Meest recente firmware voor de draadloze router installeren

 1. Installeer de meest recente firmware voor de draadloze router volgens de instructies van de fabrikant.

  Opmerking:Als je een FRITZ!Box gebruikt, installeer dan de meest recente versie van FRITZ!OS zoals wordt beschreven in deze handleiding.

5 Instellingen voor draadloos kanaal automatisch configureren

Om ervoor te zorgen dat de FRITZ!Box de draadloze omgeving regelmatig controleert en automatisch de optimale instellingen voor het draadloze kanaal kiest, moet je de volgende instelling configureren:

 1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. De draadloze verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

6 Draadloze router optimaal plaatsen

 1. Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 2. Plaats de draadloze router niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de draadloze router indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de draadloze router indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld boven op een kast.
 5. Plaats de draadloze router zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
 6. Plaats de draadloze router niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

Nu zijn de draadloze router en de FRITZ!WLAN Stick optimaal geconfigureerd en de FRITZ!WLAN Stick kan met het grootst mogelijke bereik en de best mogelijke doorvoercapaciteit een verbinding met de draadloze router tot stand brengen.

Opmerking:Als deze maatregelen de kwaliteit van de draadloze verbinding niet voldoende hebben verbeterd, kun je een FRITZ!Repeater conform draadloze standaard 802.11ac gebruiken om het bereik van het draadloze netwerk uit te breiden en de doorvoercapaciteit van de draadloze verbinding te verhogen.