Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-gasttoegang (privéhotspot) configureren

Met de Wi-Fi-gasttoegang van de FRITZ!Box kun je de FRITZ!Box configureren als Wi-Fi-privéhotspot zodat je gasten veilig toegang hebben tot internet. Daarvoor stelt de FRITZ!Box een extra Wi-Fi-netwerk met afzonderlijke beveiligingsinstellingen beschikbaar, zodat je niet de netwerksleutel voor je draadloze privénetwerk hoeft mee te delen.

De apparaten die door je gasten worden gebruikt (bijvoorbeeld notebook, smartphone) blijven volledig gescheiden van je thuisnetwerk. Zij hebben geen toegang tot je netwerkapparaten of de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Voorwaarden/beperkingen

 • Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box moet zijn ingeschakeld.
 • De apparaten in het gastnetwerk zijn geconfigureerd voor het automatisch ophalen van IP-instellingen per DHCP.
 • De FRITZ!Box moet de internetverbinding zelf tot stand brengen. Als de FRITZ!Box een internetverbinding van een andere router gebruikt ("IP client mode), is het niet mogelijk om de gasttoegang te configureren.
 • Afspelen van IPTV en andere functies van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld Mac-adresfilter portforwarding, telefonie) zijn niet beschikbaar bij het gebruik van de gasttoegang.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegang voor gasten instellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Guest Access".
 3. Schakel de gasttoegang in.
 4. Voer bij "Name of the Wi-Fi guest network (SSID)" de naam in, die je gasten zullen zien wanneer zij naar draadloze netwerken zoeken.
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Encryption" de versleutelingsmethode. De WPA2-versleuteling biedt de meeste veiligheid.
 6. Voer in het invoerveld "Network key" een wachtwoord in dat tussen 8 en 63 tekens lang is. Gebruik cijfers, een combinatie van hoofdletters en kleine letters en ook andere tekens.
 7. Als je ook andere vormen van internettoegang wilt toestaan, schakel dan de optie "Restrict internet applications: Only surfing and mail allowed" in.
 8. Als je wilt dat je gasten een captive portal krijgen te zien, schakel dan de optie "Permit login with guest access only after consent to terms of use" in.
 9. Als de draadloze netwerkapparaten onderling ook gegevens mogen uitwisselen, schakel je de optie "The wireless devices connected with the guest access can communicate with each other" in.
 10. Als de gasttoegang niet permanent ingeschakeld moet zijn, stel je in na hoeveel tijd de gasttoegang automatisch moet worden uitgeschakeld.
 11. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Gasten die de naam van het Wi-Fi-gastnetwerk (SSID) en de draadloze netwerksleutel kennen, kunnen nu je privéhotspot gebruiken.

Opmerking:De push-service informeert je dagelijks per e-mail over welke draadloze apparaten je privéhotspot gebruiken.

2 Regels opstellen voor internetgebruik via de gasttoegang

Alle apparaten in het gastnetwerk zijn ondergeschikt aan het toegangsprofiel "Guest" van het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box. Je kunt het toegangsprofiel "Guest" wijzigen als je bijvoorbeeld het internetgebruik in het gastnetwerk wilt beperken tot bepaalde tijden of het bezoeken van bepaalde websites wilt verbieden:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Guest" op de knop (bewerken).
 4. Schakel bij "Time Limit" de optie "restricted" in en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl je de muis sleept over de delen van de tabel met de tijden waarop je internetgebruik wilt beperken.

  Afb.: Internetgebruik geblokkeerd tijdens schooluren en in de avond.

 5. Als je bepaalde websites wilt blokkeren, schakel dan de opties "Filter websites" en "Block websites" in.

  Opmerking:Informatie over configuratie van een lijst met geblokkeerde websites vind je in de handleiding Filterlijsten voor websites maken.

 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.