Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Groepsschakeling voor smarthomeapparaten configureren

Je kunt meerdere smarthomeapparaten samenvoegen tot een groep en zo gemakkelijk tegelijk schakelen en aansturen. Een groep die bestaat uit meerdere slimme stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je dan automatisch volgens een tijdschema of temperatuurafhankelijk schakelen. Desgewenst kun je een groep waarvoor een tijdschakeling is geconfigureerd ook handmatig in- en uitschakelen.
Daarnaast kun je ook een zogenaamde "master" instellen als hoofdschakelaar die een hele groep schakelt.

Je kunt ook radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 302 en ledlampen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 500, in groepen organiseren en zo bijvoorbeeld gemakkelijk meerdere radiatorthermostaten in dezelfde ruimte tegelijk aansturen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden/beperkingen

 • Bij een groep met stopcontacten waarvoor een temperatuurafhankelijke schakeling is geconfigureerd, is het niet mogelijk om de groep of een enkel apparaat van de groep handmatig te schakelen.

1 Groep aanmaken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik op de knop "Groep aanmaken".
 4. Selecteer de apparaatgroep in kwestie.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer de apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op "Volgende" ("Verder").
 7. Geef de groep een naam en klik op "Voltooid" ("Klaar"). De groep wordt aangemaakt.

2 Groep met slimme stopcontacten of ledlampen schakelen

Slimme stopcontacten en ledlampen die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch via een "master" schakelen, of desgewenst ook handmatig:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik bij de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren op de knop (Bewerken).
 4. Schakel bij "Automatische schakeling" de optie "Groep automatisch schakelen" in en configureer gewenste schakeltijden.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een van je smarthomeapparaten definiëren als zogenaamde "master". Wanneer deze automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle andere apparaten geschakeld die zijn toegewezen aan de groep van de "master". De "master" hoeft niet te zijn opgenomen in de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "master" wilt configureren.
 4. Schakel bij "Automatische schakeling" de optie "Groep via een smarthomeapparaat schakelen ("master")" in en selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Smarthomeapparaat" het apparaat dat je als de "master" wilt gebruiken.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Groep handmatig schakelen

Als je een groep waarvoor je ook een automatische tijdschakeling hebt geconfigureerd handmatig schakelt, is de handmatige schakeling geldig tot het volgende automatische schakelmoment in werking treedt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Bediening".
 3. Klik bij de groep op de aan-uitschakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep in het thuisnetwerk en onderweg vanuit het internet schakelen en aansturen.

3 Groep met radiatorthermostaten aansturen

Radiatorthermostaten die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch of desgewenst ook handmatig aansturen:

Groepen met radiatorthermostaten automatisch bedienen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik bij de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren op de knop (Bewerken).
 4. Configureer de gewenste tijd- en vakantieschakeling.
 5. Geef onder "Verwarmen beëindigd" aan in welke periode niet moet worden verwarmd.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Groepen met radiatorthermostaten handmatig bedienen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Bediening".
 3. Klik bij de groep op plus of min om de temperatuur van de groep te wijzigen.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep op verschillende manieren in het thuisnetwerk en onderweg vanuit het internet schakelen en aansturen.
  Temperatuurswijzigingen bij een afzonderlijke radiatorthermostaat in een groep worden automatisch doorgegeven aan alle andere apparaten in deze groep.