Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box configureren

Je wilt handmatig een Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box configureren? ✔ Zo configureer je een verbinding met het Wi-Fi-netwerk met het standaardwachtwoord of je eigen wachtwoord.

Via het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box kun je elk Wi-Fi-apparaat snel en veilig verbinden met het internet en je thuisnetwerk. Voor configuratie van een verbinding hoef je alleen maar de camera van je smartphone of tablet op de QR-code op het typeplaatje van de FRITZ!Box te richten, op een toets van de FRITZ!Box te drukken of de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in te voeren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloze instellingen van de FRITZ!Box opzoeken

Draadloze instellingen in de fabrieksinstellingen opzoeken

SSID, netwerksleutel en QR-code

Zo lang je de instellingen van de FRITZ!Box niet hebt gewijzigd, kun je de QR-code voor de Wi-Fi-toegang en de Wi-Fi-instellingen gebruiken die is afgedrukt op het typeplaatje van de FRITZ!Box of op de in de verpakking meegeleverde "FRITZ! Notice".

Individueel aangepaste Wi-Fi-instellingen opzoeken

Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, vindt je de geldige QR-code en de huidige Wi-Fi-instellingen de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Wi-Fi-instellingen in de gebruikersinterface
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Noteer de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID en de Wi-Fi-netwerksleutel) of klik op "Infoblad afdrukken" als je de Wi-Fi-instellingen (incl. QR-code) wilt afdrukken.

2 Smartphone of tablet met FRITZ!Box verbinden

Android

 1. Open op je smartphone of tablet de instellingen.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Tik op "Internet".
 4. Als Wi-Fi is uitgeschakeld, tik dan op het pictogram "aan/uit".
 5. Tik onder "Wifi" achter "Netwerk toevoegen" op het pictogram voor de QR-code. Als het pictogram voor de QR-code niet wordt weergegeven, kunt u de QR-code ook scannen met FRITZ!App WLAN.
 6. Richt de camera op de QR-code voor het Wi-Fi-netwerk, die op het typeplaatje van de FRITZ!Box staat. Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, gebruik dan de QR-code in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk ("Draadloos netwerk")".
 7. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, voer dan de stappen uit van de handleiding Met QR-code wordt geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand gebracht.

Apple iOS/iPadOS

 1. Open op de iPhone of iPad de camera-app.
 2. Richt de camera op de QR-code voor het Wi-Fi-netwerk, die op het typeplaatje van de FRITZ!Box staat. Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, gebruik dan de QR-code in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk ("Draadloos netwerk")".
 3. Tik op "Maak verbinding met Netwerk [...]".
 4. Tik in het venster "Verbinding maken met wifinetwerk [...] op "Verbind".
 5. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht. Als de melding "Geen verbinding mogelijk met netwerk [...]" wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van de handleiding Wi-Fi-apparaat kan met QR-code geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen.

3 Computer met FRITZ!Box verbinden

Windows

 1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "Wi-Fi".
 3. Klik op "Beschikbare netwerken weergegeven".
 4. Klik in de lijst met beschikbare netwerken op de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en klik vervolgens op "Verbinding maken". Als het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box niet wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.
  Een Wi-Fi-verbinding in Windows 10 tot stand brengen
 5. Voer in het invoerveld "Beveiligingssleutel voor netwerk invoeren" de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in en klik dan op "Volgende". Als de tip "U kunt ook de knop op de router..." wordt weergegeven, kun je de Wi-Fi-verbinding ook tot stand brengen door op de WLAN-toets van de FRITZ!Box te drukken.
 6. Als de vraag "Wilt u dat uw pc op dit netwerk kan worden gevonden door andere pc’s en apparaten?" wordt weergegeven, klik dan op "Ja".
 7. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht.

Apple macOS

 1. Klik op het Wi-Fi-pictogram in de Finder-balk bovenaan het scherm.
 2. Klik in het contextmenu op de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box. Als het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box niet wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.
 3. Voer in het invoerveld "Wachtwoord" de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in en klik op "Verbind".
 4. De Wi-Fi-verbinding is nu tot stand gebracht en de veldsterkte ervan wordt weergegeven door het pictogram voor het Wi-Fi-netwerk.

Linux (met Ubuntu 20.04 LTS als voorbeeld)

 1. Open het menu "Instellingen".
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Wifi".
 3. Schakel Wi-Fi in door de regelaar naar rechts op "AAN" te zetten.
 4. Klik in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken op de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box. Als het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box niet wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.
 5. Voer in het venster "Aanmelding vereist" de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in en klik op "Verbinden".
 6. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht.

4 Ander apparaat met FRITZ!Box verbinden

De configuratie van de Wi-Fi-verbinding verschilt naargelang de fabrikant en het apparaattype (bijvoorbeeld HDMI-stick, Wi-Fi-printer, Wi-Fi-speakers) waardoor we geen algemene aanwijzingen kunnen geven:

 1. Configureer de Wi-Fi-verbinding volgens de instructies van de fabrikant. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

  Opmerking:Als het apparaat in kwestie een apparaat van Amazon is en je de Wi-Fi-toegangsgegevens van de FRITZ!Box hebt opgeslagen in je Amazon-account, configureer je de Wi-Fi-verbinding met de huidige Wi-Fi-toegangsgegevens van de FRITZ!Box. Handleidingen voor Amazon Echo, Amazon Fire TV of Kindle eReader en andere apparaten vind je bij Amazon.