Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Extra bevestiging voor MyFRITZ!-account deactiveren

Als je je op myfritz.net niet meer bij je MyFRITZ!-account kunt aanmelden omdat je het aanmelden hebt beveiligd met een extra bevestiging (bijvoorbeeld met een authenticatorapp en eenmalig wachtwoord of vingerafdrukscanner) en zowel het apparaat voor het bevestigen als de herstelsleutel niet beschikbaar zijn, dan kun je de extra beveiliging voor je MyFRITZ!-account ongedaan maken in de gebruikersinterface van je FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Extra beveiliging voor je MyFRITZ!-account opheffen

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
  2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
  3. Klik bij "Additional Protection for Your MyFRITZ! Account" op de knop "Remove additional protection for MyFRITZ! account". Het kan een moment duren tot dit wordt weergegeven.
  4. Klik in het venster "Remove additional protection for MyFRITZ! account" op "yes" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.