Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!OS van de FRITZ!Box herstellen

Met het herstelprogramma kun je de functionaliteit van de FRITZ!Box herstellen. Het herstelprogramma zet de FRITZ!Box terug naar de staat waarin deze werd geleverd en wist alle instellingen die verhinderen dat de FRITZ!Box juist werkt.

Voorwaarden/beperkingen

 • Op de computer is Windows 11 / 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser download.avm.de/fritzbox/.
 2. Navigeer naar de map voor het model van je FRITZ!Box, vervolgens naar de submap "deutschland" of "other" en ten slotte naar de map "recover".

  Opmerking:De volledige modelaanduiding van je FRITZ!Box staat vermeld in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" en aan de onderzijde van het apparaat.

 3. Download het herstelprogramma voor je FRITZ!Box met de bestandsextensie ".exe" naar je computer.

2 FRITZ!Box met de computer verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op een LAN-poort van je FRITZ!Box.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen de FRITZ!Box en netwerk- en USB-apparaten.

3 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit om het herstelprogramma uit te voeren en schakel deze weer in vóórdat je verbinding maakt met internet. Deze programma's beschermen je computer tegen indringers vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de FRITZ!Box en maak pas weer verbinding wanneer de firewall is gestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat deze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 11 / 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op "Windows-beveiliging" of "Alle apps" en dan op "Windows-beveiliging".
  2. Klik in het menu "Windows-beveiliging op "Firewall- en netwerkbeveiliging".
  3. Klik op het actieve netwerk (meestal "Particulier netwerk")
  4. Deactiveer de Microsoft Defender Firewall.

  Windows 8

  1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik in het contextmenu op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
  3. Klik op "Systeem en beveiliging" en vervolgens op "Windows Firewall".
  4. Schakel de Windows-firewall uit.

4 Herstelprogramma uitvoeren

 1. Start het bestand "fritz.box_...recover-image.exe" en klik op "Next".
 2. Volg de instructies.

  Opmerking: het is geen fout wanneer het programma niet naar de FRITZ!Box zoekt op het IP-Adres 192.168.178.1, maar op een ander IP-adres. Het proces wordt hierdoor niet belemmerd.

 3. Als je wordt verzocht om de netwerkkaart te selecteren waarop de FRITZ!Box is aangesloten, selecteer dan de netwerkkaart in kwestie. Meestal is de juiste netwerkkaart al geselecteerd.
 4. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer dan het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Box successfully restored!" weergeeft, is het herstelproces met succes afgerond.

5 Fouten bij het uitvoeren van het herstelprogramma

Herstelprogramma kan FRITZ!Box niet vinden

Het herstelprogramma kan de FRITZ!Box niet vinden en blijft de foutmelding "FRITZ!Box[model] searching at: [IP adres]" weergeven.

 1. Klik niet op "Next", maar op "Cancel" en vervolgens opnieuw op "Cancel".
 2. Schakel opnieuw alle firewalls uit.
 3. Voer het herstelprogramma opnieuw uit.

Foutmelding "Could not determine the version!"

 1. Verbreek de verbinding met het herstelprogramma.
 2. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + Pauze-toets.
  • Er wordt een venster met de apparaatspecificaties geopend.
 3. Klik bij "Verwante instellingen" op "Apparaatbeheer".
 4. Dubbelklik onder "Netwerkadapters" op de LAN-netwerkadapter die is verbonden met de FRITZ!Box en klik op het tabblad voor de geavanceerde instellingen (bijv."Geavanceerd", "Geavanceerde instellingen").
 5. Selecteer de eigenschap voor het instellen van de overdrachtssnelheid (bijv."Transmission Rate", "Connection Type", "Media Type").
 6. Selecteer de waarde "10 Mbps half-duplex" of een vergelijkbare waarde en klik op "OK".
 7. Voer het herstelprogramma opnieuw uit.