Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken configureren

Via VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-Via VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties op een beveiligde manier tegen afluisteren en manipulatie met elkaar verbinden. Zo heb je toegang tot alle apparaten in het netwerk op afstand en kun je alle IP-gebaseerde diensten zoals e-mailservers, databases en bestandsservers in beide netwerken gebruiken.

Belangrijk:Als je alleen een thuiswerkplek of een POS-systeem wilt verbinden met een centrale, kun je de VPN-verbinding beperken tot bepaalde LAN-poorten op de FRITZ!Boxen. Apparaten die zijn verbonden met de geselecteerde LAN-poorten, hebben geen toegang tot andere apparaten in het lokale netwerk van de FRITZ!Box en ze kunnen geen gebruik maken van de internetverbinding van de lokale FRITZ!Box.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding laten we zien hoe je de twee FRITZ!Box-netwerken "FRITZ!Box A" en "FRITZ!Box B" met elkaar verbindt. Vervang bij het configureren van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B:
  kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • VPN-wachtwoord (pre-shared key):
  geheim1234

Voorwaarden / beperkingen

 • Ten minste één van de twee FRITZ!Boxen moet een publiek IPv4-adres krijgen van de internetprovider.
 • Op FRITZ!Box B moet FRITZ!OS 6.20 of nieuwer zijn geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ!-account configureren en domeinnaam bepalen

Met MyFRITZ! kun je de FRITZ!Boxen altijd vanaf internet benaderen, zelfs als de FRITZ!Boxen regelmatig een ander publiek IP-adres krijgen van de internetprovider:

 1. Configureer in beide FRITZ!Boxen een MyFRITZ!-account.

  Opmerking:Je kunt in beide FRITZ!Boxen dezelfde of verschillende MyFRITZ!-accounts configureren. Ook wanneer beide FRITZ!Boxen hetzelfde MyFRITZ!-account gebruiken, heeft elke FRITZ!Box een unieke MyFRITZ!-domeinnaam.

 2. Bepaal de MyFRITZ!-domeinnamen van beide FRITZ!Boxen.

IP-netwerken aanpassen

Als beide FRITZ!Boxen hetzelfde IP-netwerk gebruiken, is VPN-communicatie niet mogelijk. Omdat alle FRITZ!Boxen in de fabrieksinstellingen het IP-netwerk 192.168.178.0 gebruiken, moet je in de FRITZ!Boxen IP-adressen uit verschillende IP-netwerken configureren:

Voorbeeld:
In deze handleiding gebruikt FRITZ!Box A het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en FRITZ!Box B het IP-adres 192.168.20.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik in de sectie "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
 6. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 FRITZ!Box A configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Box A op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen (geheim1234). Gebruik cijfers en letters en een combinatie van hoofdletters en kleine letters.
 7. Voer in het invoerveld "Name of the VPN connection" een unieke naam in voor de VPN-verbinding (FRITZ!Box Amsterdam).
 8. Voer in het invoerveld "Web address of the remote site:" de MyFRITZ!-domeinnaam in van FRITZ!Box B (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net).
 9. Voer in het invoerveld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box B (192.168.20.0).
 10. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box B (255.255.255.0).
 11. Als FRITZ!Box B een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 12. Als via SMB gedeelde bestanden in het netwerk op afstand toegankelijk moeten zijn, schakel dan de optie "Allow NetBIOS over this connection (for Microsoft Windows file and printer sharing)" in.
 13. Klik op "Advanced Settings for Network Traffic".
 14. Als de VPN-verbinding niet alleen moet worden gebruikt voor toegang tot het netwerk op afstand, maar als alle internetaanvragen moeten worden verzonden naar de FRITZ!Box op afstand, schakel dan de optie "Send all network traffic via the VPN connection" in.
 15. Als alleen bepaalde apparaten toegang moeten hebben tot het netwerk op afstand, schakel dan de optie "Only certain devices use the VPN connection" in en selecteer de apparaten in kwestie.
 16. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht. De internetverbinding wordt dan tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch weer tot stand gebracht.

3 FRITZ!Box B configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen (geheim1234).
 7. Als het invoerveld "Name of the VPN connection" wordt weergegeven, voer je een unieke naam in voor de verbinding (FRITZ!Box Amsterdam).
 8. Voer in het invoerveld "Web address of the remote site:" de MyFRITZ!-domeinnaam in van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net).
 9. Voer in het invoerveld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box A (192.168.10.0).
 10. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box A (255.255.255.0).
 11. Als FRITZ!Box A een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 12. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht. De internetverbinding wordt dan tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch weer tot stand gebracht.

4 VPN-verbinding tot stand brengen

Als je de optie "Hold VPN connection permanently" in de FRITZ!Boxen hebt ingeschakeld blijft de VPN-verbinding gehandhaafd.

Als de optie "Hold VPN connection permanently" niet is ingeschakeld, wordt de VPN-verbinding automatisch tot stand gebracht als vanuit het ene netwerk toegang wordt verschaft tot het andere netwerk. De verbinding wordt weer verbroken wanneer deze gedurende een uur niet actief is.

Opmerking:Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Overview" in de sectie "Connections".