Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Configureren of wijzigen van internettelefoonnummers niet mogelijk

Het is niet mogelijk om nieuwe internettelefoonnummers te configureren, of om geconfigureerde telefoonnummers te verwijderen of om de instellingen van de telefoonnummers te bewerken.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Maximaal aantal bereikt

In de FRITZ!Box kunnen maximaal 20 internettelefoonnummers worden ingevoerd. Als er al 20 internettelefoonnummers zijn, kun je geen ander internettelefoonnummer meer configureren.

2 Telefoonnummer opnieuw configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je de telefoonnummers met behulp van een back-upbestand op een nieuwe FRITZ!Box hebt overgezet en de telefoonnummers noch bewerkt noch gewist kunnen worden. Telefoonnummers die automatisch door de provider worden geconfigureerd, kunnen niet op een nieuwe FRITZ!Box worden overgezet:

Back-up van de instellingen maken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Save".
 4. Voer een wachtwoord in.
 5. Klik op "Save" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.
 6. Sla het bestand "FRITZ!Box[...].export" op de computer op.

Fabrieksinstellingen laden

 1. Laad de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box.

Instellingen herstellen

Nu kun je alle instellingen herstellen, behalve de instellingen voor telefonie. De telefoniefuncties moet je vervolgens handmatig configureren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Klik op de knop "Bladeren..." of "Bestand kiezen".
 5. Selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 6. Voer het wachtwoord in, dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 7. Schakel de optie "Select manually the settings to be restored" in.
 8. Klik op de knop "Restore" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je hiernaar wordt gevraagd.
 9. Schakel de optie "Select all settings" in.
 10. Schakel de optie "Overwrite all telephone numbers and telephony settings" uit.
 11. Klik op "Apply".

3 Wijziging alleen door provider mogelijk

Bij sommige providers worden de telefoonnummers automatisch in de FRITZ!Box geconfigureerd tijdens configuratie van de internettoegang. Bij deze providers is het niet mogelijk om achteraf de instellingen van de automatisch geconfigureerde telefoonnummers te wijzigen of om extra telefoonnummers aan de FRITZ!Box toe te voegen.

Informatie over het configureren en wijzigen van telefoonnummers krijg je van je internetprovider.