Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #42

IP-telefoon bij de FRITZ!Box aanmelden en configureren

Je kunt in totaal tien IP-telefoons (inclusief FRITZ!App Fon) bij de FRITZ!Box aanmelden. IP- of SIP-telefoons zijn telefoons voor internettelefonie (VoIP). Ze zijn verkrijgbaar als telefoontoestellen (hardphone), als combinatie van adapter met een normale telefoon en als softwareoplossing voor de computer.

Als je de telefoon via het internet of via een VPN-verbinding aanmeldt bij de FRITZ!Box, kun je niet alleen thuis maar ook onderweg bellen via de FRITZ!Box.

Opmerking:Je kunt IP-telefoons ook zo configureren dat deze alleen de internetverbinding van de FRITZ!Box gebruiken en zelf de verbinding met de provider voor internettelefonie tot stand brengen. Met deze telefoons kun je dan uitsluitend via het internet bellen en dus niet intern bellen.

Voorwaarden/beperkingen

 • De IP-telefoon moet een IP-adres gebruiken uit het IP-adresbereik van de FRITZ!Box.
 • IP-telefoons verminderen het aantal mogelijke gesprekken.
 • Diverse functies van de FRITZ!Box kunnen niet worden gebruikt met IP- telefoons. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies als oproep weigeren indien in gesprek (busy on busy), terugbellen indien in gesprek/geen gehoor, niet storen bij individuele nummers, toegang tot telefoonboeken en het aansturen van FRITZ!Box-functies zoals het in- en uitschakelen van het Wi-Fi-netwerk, het laden van de fabrieksinstellingen en het instellen van doorschakelingen.
 • Je kunt IP-telefoons niet gebruiken voor fax- of dataverbindingen.

1 Telefoon met FRITZ!Box verbinden

 1. Verbind de telefoon via Wi-Fi of met een netwerkkabel met het thuisnetwerk van de FRITZ!Box (geen gasttoegang).

2 Telefoon in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik op de knop "Nieuw apparaat instellen" ("Nieuw apparaat inrichten").
 4. Schakel de optie "Telefoon (met en zonder antwoordapparaat)" in en klik op "Volgende" ("Verder").
 5. Schakel de optie "LAN/Wi-Fi (IP-telefoon)" in en klik op "Volgende" ("Verder").
 6. Voer een gebruikersnaam in van ten minste acht tekens.
 7. Voer een wachtwoord in van ten minste acht tekens en dat duidelijk afwijkt van de gebruikersnaam en klik op "Volgende" ("Verder").
 8. Selecteer het telefoonnummer waarmee de telefoon uitgaande telefoongesprekken moet voeren en klik op "Volgende" ("Verder").
 9. Bepaal op welke telefoonnummers de telefoon moet reageren en klik op "Volgende" ("Verder").
 10. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

3 Toegangsgegevens in de telefoon invoeren

 1. Configureer in de telefoon een internettelefoonnummer met de toegangsgegevens van de FRITZ!Box.
 2. Voer bij het telefoonnummer als gebruikersnaam de gebruikersnaam in, die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 3. Voer als wachtwoord hetzelfde wachtwoord in als in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 4. Voer als SIP Registrar fritz.box of het IP-adres van de FRITZ!Box (in de fabrieksinstellingen 192.168.178.1) in. Als je de telefoon via het internet wilt aanmelden bij de FRITZ!Box, voer dan in plaats daarvan als SIP Registrar het openbare IP-adres van de FRITZ!Box in.

  Opmerking:De meeste internetproviders onderbreken de internetverbinding elke dag automatisch ("automatic disconnection") en wijzen de FRITZ!Box een ander IP-adres toe zodra de verbinding automatisch wordt hersteld. De FRITZ!Box is onder dit MyFRITZ!-adres altijd toegankelijk vanuit het internet, zelfs als het openbare IP-adres regelmatig verandert.

 5. Voer geen STUN-server in.

Je kunt nu de telefoon gebruiken om te bellen en gebeld te worden via de telefoonnummers die je hebt geconfigureerd.

4 Oproepen naar het buitenland en speciale telefoonnummers mogelijk maken

Met IP-telefoons (bijvoorbeeld FRITZ!App Fon) en telefoons die zijn verbonden met een Mesh Repeater, zijn alleen oproepen naar binnenlandse telefoonnummers en alarmnummers mogelijk. Deze beveiligingsfunctie kun je uitschakelen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik op het tabblad "Instellingen voor de aansluiting" ("Aansluitingsinstellingen").
 4. Klik bij "Beveiliging" ("Veiligheid") op de knop "Selectie wijzigen".
 5. Schakel de optie uit bij alle IP-telefoons die buitenlandse telefoonnummers en informatie-/servicenummers mogen kiezen.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

5 Telefoon configureren voor aanmelding vanuit het internet

Als je de telefoon niet alleen wilt gebruiken in het thuisnetwerk, maar ook via internet, moet je de aanmelding via internet toestaan:

LET OP!Om beveiligingsredenen raden we aan IP-telefoons niet via internet aan te melden, maar uitsluitend via een versleutelde VPN-verbinding, bijvoorbeeld via een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxen.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Toegangsgegevens" ("Aanmeldingsgegevens").
 5. Schakel de optie "Aanmelding uit het internet toestaan" in.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

6 Ondersteunde functies bij het bellen

Een aantal van de FRITZ!Box-functies kunnen meestal via het toetsenbord van een telefoon worden gebruikt. Bij IP-telefoons werken deze functies echter slechts gedeeltelijk. De functies CLIP (nummerweergave inkomende gesprekken) en CLIR (onderdrukken nummerweergave uitgaande gesprekken) kunnen ook worden gebruikt wanneer je belt met een IP-telefoon. Daarnaast kun je ook interne gesprekken voeren met andere telefoons, oproepen opnemen van andere telefoons (Pickup) die zijn aangesloten op de FRITZ!Box, evenals snelkiesnummers en Vanity codes uit het telefoonboek van de FRITZ!Box gebruiken.

Opmerking:Je vindt de interne nummers van je telefoontoestellen in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Telephone Book > Internal Numbers".