Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Android-smartphone of -tablet in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Je kunt een Android-smartphone of -tablet gemakkelijk verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box. Het apparaat heeft vervolgens toegang tot de internetverbinding en kan verdere functies van de FRITZ!Box gebruiken.

1 Smartphone of tablet met FRITZ!Box verbinden

Opmerking:Je kunt de Wi-Fi-verbinding ook tot stand brengen met met FRITZ!App WLAN door de camera van het apparaat op de QR-code te richten, die in de gebruikersinterface wordt weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Channel" ("Wireless > Radio Network").

  1. Open op je smartphone of tablet de instellingen.
  2. Tik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
  3. Tik op "Internet".
  4. Als Wi-Fi is uitgeschakeld, tik dan op het pictogram "aan/uit".
  5. Tik op de verbinding met de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box. Als het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box niet wordt weergegeven, voer dan de maatregelen uit in de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.

    Opmerking:De netwerknaam en de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box kun je desgewenst opzoeken zoals wordt beschreven in de handleiding Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box configureren.

  6. Voer in het invoerveld "Wachtwoord" de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in en tik op "Verbinden".
  7. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht en het Android-apparaat heeft via de FRITZ!Box toegang tot het internet.

2 FRITZ!Box met smartphone of tablet gebruiken

VPN-verbinding met FRITZ!Box configureren

Als je onderweg vanuit het internet een veilig versleutelde netwerkverbinding (VPN, Virtual Private Network) met je FRITZ!Box en apparaten in het thuisnetwerk tot stand wilt brengen: