Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #893

Statische port forwarding in de FRITZ!Box configureren

Je kunt statische port forwarding configureren om andere gebruikers op internet toegang te geven tot bepaalde serverdiensten in je FRITZ!Box-thuisnetwerk, zoals HTTP- en onderhoudsservers op afstand of onlinegames en andere internettoepassingen.

Voorwaarden/beperkingen

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op FRITZ!Box 6820 LTE v2 en v3 met het meest recente FRITZ!OS, de FRITZ!Box 6820 LTE v1 kan daarvan afwijken.

1 Voorbereidingen

Poorten en IP-protocollen opzoeken

 1. Zoek uit welke poorten en IP-protocollen de serverdienst of de toepassing gebruikt om inkomende verbindingen te accepteren. Informatie hierover krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Firewall van het apparaat configureren

Wanneer de serverdienst of toepassing is geïnstalleerd op een apparaat met een eigen firewall (bijv. Windows Firewall), moet de firewall ook worden geconfigureerd:

 1. Stel de configuratie van de firewall van het apparaat volgens de instructies van de fabrikant zo in, dat de serverdienst of toepassing toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

2 Port forwarding in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "Poortvrijgaven".
 4. Klik op de knop (Bewerken) naast de (computer)naam van het apparaat waarvoor de port forwardingregel moet worden geconfigureerd. Als er voor dit apparaat nog geen port forwarding is geconfigureerd:
  1. Klik op "Apparaat voor vrijgaven toevoegen".
  2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Apparaat" de (computer)naam van het apparaat.

   Opmerking:Als je het apparaat niet kunt selecteren, kun je "IP-adres handmatig invoeren" selecteren en het IP-adres invoeren. In de vervolgkeuzelijst staan alleen apparaten die hun IP-instellingen automatisch (DHCP) bij de FRITZ!Box ophalen.

 5. Klik onder "Vrijgaven" op "Nieuwe vrijgave".
 6. Schakel de optie "Poortvrijgave" in.
 7. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Toepassing" de optie "Andere toepassing".
 8. Voer in het tekstveld "Naam" ("Benaming") een willekeurige naam in voor de port forwardingregel.
 9. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Protocol" het IP-protocol (TCP, UDP, ESP of GRE) dat is vereist voor de serverdienst of toepassing.

  Opmerking:De IP-protocollen ESP en GRE zijn alleen noodzakelijk bij gebruik van een VPN-serverdienst.

 10. Als een enkele poort moet worden geopend, voer je bij "Poort op apparaat", "tot poort" en "Externe poort gewenst (IPv4)" het nummer in van de poort, die de serverdienst of toepassing gebruikt om verbindingen te accepteren.
  • Als je port forwarding wilt inschakelen voor een poortbereik:
    1. Voer bij "Poort op apparaat" het nummer in van de eerste poort die wordt gebruikt door de serverdienst of toepassing om verbindingen te accepteren en voer bij "tot poort" het nummer in van de laatste poort.
    2. Voer bij "Externe poort gewenst (IPv4)" het nummer in van de eerste poort, die de serverdienst of toepassing gebruikt om verbindingen te accepteren.

   Belangrijk:Als bij "Externe poort gewenst (IPv4)" een lijst met extern beschikbare poorten voor IPv4 staat, staat de internetprovider IPv4-portforwarding alleen toe voor de poorten die op deze lijst staan. Informatie over de beschikbare IPv4-poorten krijg je van je internetprovider.

 11. Activeer de vrijgave
 12. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!Box voor toegang vanuit het internet configureren

Registreer de FRITZ!Box bij MyFRITZ!Net, zodat de FRITZ!Box op elk moment vanuit het internet bereikbaar is met een vast MyFRITZ!-adres:

Als de FRITZ!Box is geregistreerd bij MyFRITZ!Net, kunnen apparaten waarvoor port forwarding is geconfigureerd worden benaderd door aan het MyFRITZ!-adres de toegewezen poort toe te voegen van het apparaat in kwestie.

Voorbeeld:
een HTTP-server waarvoor in de FRITZ!Box met het MyFRITZ!-adres pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net een port forwardingregel is geconfigureerd voor de externe TCP-poort 12345, kan worden benaderd via: http://pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net:12345.