Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Power-led knippert

De Power-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Je FRITZ!Box brengt een verbinding met het mobiele netwerk tot stand zodra je je simkaart hebt geplaatst en je de pincode hebt ingevoerd in de FRITZ!Box gebruikersinterface. Dit kan tot 2 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de Power-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je het volgende probleem oplossen:

 • De Power-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken en je krijgt geen toegang tot internet.

Daarbij wordt in de Event Log van de FRITZ!Box mogelijk een of meer van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection.
  Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

De maatregelen van de volgende handleiding zijn alleen noodzakelijk als de fout meteen optrad na een FRITZ!OS-update:

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Internet connection".
 4. Als de FRITZ!Box aangeeft dat de verbinding met het mobiele netwerk af en toe tot stand wordt gebracht en telkens weer afbreekt, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatige onderbrekingen van de verbinding met het mobiele netwerk.

3 Simkaart controleren

Een verkeerd geplaatste, beschadigde of verkeerde simkaart blijft vaak onopgemerkt. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Druk kort op de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.
 2. Controleer of dit de simkaart in het formaat mini-SIM (25 x 15 x 0,76 mm) is die je hebt ontvangen van je mobiele provider en of de contactpunten erop onbeschadigd zijn.

  Belangrijk:Micro- of nanosimkaarten die al uit de combi-simkaart zijn gedrukt en in een simkaarthouder zijn geplaatst, mogen niet worden gebruikt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

  • Als het niet de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobiele provider of de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd, neem dan contact op met je provider.
  • Als het de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobiele provider en de contactpunten erop zijn onbeschadigd:
  1. Plaats de simkaart in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden.
  2. Schuif de simkaart in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt. De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.
   Simkaart plaatsen

4 FRITZ!Box configureren

Roaming inschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box niet in Duitsland gebruikt en je mobiele provider op jouw locatie het netwerk van een andere provider gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Schakel de optie "Permit roaming" in.

  LET OP!Door roaming in te schakelen kunnen er extra kosten ontstaan. Informatie over roaming en de mogelijke kosten krijg je van je mobiele provider.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Type mobiele communicatie selecteren

Afhankelijk van je mobiele provider en je serviceovereenkomst kan het op verschillende locaties met meerdere radiocellen noodzakelijk zijn om het gewenste type mobiele communicatie handmatig in de FRITZ!Box te configureren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Schakel bij "Type of mobile communication" de optie "Manually" in en schakel de opties "3G (UMTS / HSPA+)" en "4G (LTE)" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de verbinding met het mobiele netwerk nu niet meer tot stand wordt gebracht, schakel je de optie "4G (LTE)" en "3G (UMTS / HSPA+) een voor een weer in en gebruik je de standaard voor het mobiele netwerk waarmee de FRITZ!Box de hoogste doorvoercapaciteit bereikt.

Frequentieband selecteren

Afhankelijk van je mobiele provider kan het op verschillende locaties noodzakelijk zijn, de frequentieband handmatig in de FRITZ!Box te configureren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke mobiele provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Schakel bij "LTE frequency band" bij het gebruikte type mobiele netwerk de optie "Manually" in, schakel alle frequentiebanden uit, behalve "2,6 GHz / band 7(FDD)".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de FRITZ!Box een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "5G Information".
  2. Klik op het tabblad "Mobile Communications".
  3. Controleer welke snelheid wordt weergegeven in de rij "Throughput".
 6. Herhaal stappen 2 - 5 met de frequentiebanden "1,8 GHz / band 3 (FDD)" en "800 MHz / band 20 (FDD)" en gebruik de frequentieband waarin de FRITZ!Box de hoogste doorvoercapaciteit bereikt.

5 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente techniek voor het mobiele netwerk, die wordt gebruikt in de radiocellen van mobielenetwerkproviders:

6 Mobiele antennes controleren

Fouten bij aansluiting van de mobiele antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de mobiele antennes juist zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide mobiele antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de antennes geen contact met de FRITZ!Box maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde mobiele antennes juist zijn vastgeschroefd op de antennebussen van de FRITZ!Box.
 3. Verwissel de mobiele antennes die zijn aangesloten op de twee antennebussen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen.
 4. Als je een buitenantenne gebruikt, test dan of je een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kunt brengen als je een andere buitenantenne gebruikt of een andere antennekabel. Als de verbinding dan tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box binnenshuis in het dekkingsgebied van je mobiele provider gebruikt, test dan of het mogelijk is om de verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen met de meegeleverde antennes.

7 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de antennes voor het mobiele netwerk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "5G Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.

   Belangrijk:Als je de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank plaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
  4. Lijn de antennes van de FRITZ!Box indien mogelijk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar uit. Plaats bijvoorbeeld een antenne verticaal en de andere horizontaal.

8 Buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand (dekking buitenshuis) van het dekkingsgebied van je mobiele provider, zijn de mobiele antennes binnenshuis mogelijk niet voldoende om een verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen. Verhoog in dit geval het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box door een buitenantenne te gebruiken, bijvoorbeeld op het dak of balkon):

Opmerking:Of je op jouw locatie buitenshuis dekking hebt in het dekkingsgebied van je mobiele provider, kun je navragen bij je provider.