Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wat is band steering en hoe werkt het?

Wi-Fi-routers en Wi-Fi-repeaters die de Wi-Fi-netwerken voor de 2,4 GHz- en 5GHZ-frequentieband tegelijkertijd beschikbaar stellen (bijvoorbeeld FRITZ!Box 7590 AX, FRITZ!Repeater 2400, kunnen Wi-Fi-apparaten via band steering automatisch naar het optimale Wi-Fi-netwerk sturen. Band steering zorgt daardoor voor een gelijkmatige belasting van het Wi-Fi-netwerk, waardoor alle Wi-Fi-apparaten in het thuisnetwerk een snelle en stabiele verbinding hebben.

Automatische aansturing naar het optimale Wi-Fi-netwerk

Wi-Fi-apparaten die geschikt zijn voor verbindingen met het 2,4 GHz- en 5 GHz-Wi-Fi-netwerk, bepalen zelfstandig met welk Wi-Fi-netwerk zij de verbinding tot stand brengen. Wi-Fi-apparaten maken echter niet altijd de optimale keuze. Door band steering kunnen routers en repeaters voor elk Wi-Fi-apparaat herkennen welk Wi-Fi-netwerk het meest geschikt is en sturen het apparaat daar automatisch heen.

Met band steering verbetert bijvoorbeeld de FRITZ!Box het bereik van Wi-Fi-apparaten wanneer deze zijn verbonden met het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk en zich aan de rand van het bereik bevinden. De FRITZ!Box zorgt dan voor een wissel naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk dat een groter bereik heeft.

Kenmerken van de Wi-Fi-netwerken

Het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk heeft een groter bereik, omdat lage frequenties gemakkelijker kunnen doordringen in obstakels zoals muren en waterhoudende of metalen voorwerpen.

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk heeft in de buurt van een Wi-Fi-router een hogere snelheid, omdat hier een breder frequentiespectrum kan worden gebruikt. Hierdoor kunnen in dezelfde tijd meer gegevens worden getransporteerd.

Voorwaarden voor band steering

In de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box is band steering al ingeschakeld. In het Mesh-netwerk van FRITZ!vormt band steering samen met AP steering de basis voor Mesh Wi-Fi steering. Band steering is echter niet mogelijk als je in de FRITZ!Box verschillende namen hebt geconfigureerd voor het 2,4 GHz- en 5 GHz-Wi-Fi-netwerk. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

De Wi-Fi-apparaten moeten de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, zodat de FRITZ!Box ze kan aansturen.

  • Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de FRITZ!Box zonder onderbreking naar het optimale Wi-Fi-netwerk sturen.
  • De FRITZ!Box kan oudere Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding naar een ander Wi-Fi-netwerk sturen.

    Opmerking:Wi-Fi-apparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk ("Draadloos netwerk") > Bekende Wi-Fi-apparaten" met de eigenschappen "11k" en "11v".