Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Telefonie in de Mesh Repeater configureren

Alle telefoonnummers die zijn geconfigureerd in de Mesh Master, kunnen automatisch worden doorgeven aan een FRITZ!Box die is geconfigureerd als Mesh Repeater. Je kunt de telefoonnummers dan gebruiken voor alle telefoons die zijn verbonden met de Mesh Repeater.

Tijdens de configuratie ontvangt de Mesh Repeater maximaal 20 telefoonnummers van de Mesh Master. Als er in de Mesh Master nieuwe telefoonnummers worden geconfigureerd, worden deze automatisch doorgegeven aan de Mesh Repeater.

Voorwaarden/beperkingen

 • Op de Mesh Repeater zijn verschillende functies niet beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor oproep weigeren indien in gesprek (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen gehoor. Daarnaast zijn fax- en gegevensverbindingen niet betrouwbaar.
 • Er zijn minder gesprekken mogelijk. Hoeveel gesprekken je kunt voeren, hangt af van de Mesh Master. Afhankelijk van het model FRITZ!Box zijn er tussen twee en vier gesprekken tegelijk mogelijk. De Mesh Master telt elk gesprek dat via de Mesh Repeater wordt gevoerd als internetgesprek met een IP-telefoon.
 • De Mesh Repeater fungeert niet als DECT-repeater. Daarom is het niet mogelijk om vanuit het DECT-bereik van de Mesh Master over te schakelen naar het bereik van de Mesh Repeater of andersom.

  Opmerking:Je kunt een draadloze telefoon echter bij beide FRITZ!Boxen aanmelden en zo nodig handmatig het gewenste basisstation selecteren. Als je DECT-repeater nodig hebt, kun je in plaats daarvan bijvoorbeeld een FRITZ!DECT Repeater 100 gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefonie inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Master op "Thuisnetwerk".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Mesh".
 3. Klik op het tabblad "Mesh-instellingen".
 4. Klik bij "Telefonie in het Mesh-netwerk gebruiken" ("Telefonie in de Mesh gebruiken") bij de Mesh Repeater in kwestie op de link "Activeren" ("Vrijschakelen") en bevestig het uitvoeren ook bij de Mesh Master, als je hiernaar wordt gevraagd. Als "Telefonie in het Mesh-netwerk gebruiken" ("Telefonie in de Mesh gebruiken") niet beschikbaar is, is de FRITZ!Box niet geconfigureerd als Mesh Master.

2 Oproepen naar het buitenland en speciale telefoonnummers mogelijk maken

Nadat in de Mesh de telefonie is geconfigureerd, zijn met de Mesh Repeater alleen oproepen naar binnenlandse telefoonnummers en alarmnummers mogelijk. U kunt deze beveiligingsfunctie deactiveren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Master op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik op het tabblad "Instellingen voor de aansluiting" ("Aansluitingsinstellingen").
 4. Klik bij "Beveiliging" ("Veiligheid") op de knop "Selectie wijzigen".
 5. Schakel de optie uit voor de Mesh Repeater die buitenlandse telefoonnummers en informatie-/servicenummers mag kiezen.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de Mesh Master, als je daarom wordt verzocht.

3 Telefoonboek van de Mesh Master gebruiken

Als je deze functie inschakelt, zijn alle telefoonboeken van de Mesh Master beschikbaar op de Mesh Repeater. In de Mesh Repeater kun je telefoonboekvermeldingen bewerken en nieuwe lokale telefoonboeken aanmaken. Alle wijzigingen worden opgeslagen in de Mesh Master. Configuratie van onlinetelefoonboeken en foto's van de beller is echter alleen mogelijk in de Mesh Master. Foto's van bellers die in de Mesh Master zijn ingesteld, worden weergegeven op de FRITZ!Fon, maar niet in het telefoonboek van de Mesh Repeater:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Thuisnetwerk".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Mesh".
 3. Klik op het tabblad "Mesh-instellingen".
 4. Schakel de optie "Telefoonboek van de Mesh Master gebruiken" ("Gebruik van het telefoonboek van de Mesh Master") in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 Intern bellen

Als je intern wilt bellen, moet je op elke telefoon die met elke FRITZ!Box is verbonden, eerst een paging-oproep starten (**9). Door de paging-oproep worden de telefoons opgenomen in het interne telefoonboek van elke andere FRITZ!Box. Op de FRITZ!Fon worden de telefoons vervolgens ook weergegeven onder de toets "INT".

Opmerking:De interne telefoonnummers van de telefoonapparaten vind je in de gebruikersinterface van de betreffende FRITZ!Box onder "Telefoonboek > Interne nummers".