Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Power/LTE・DSL-led knippert na FRITZ!OS-update

Na een update van FRITZ!OS brengt de FRITZ!Box geen verbinding met het mobiele netwerk meer tot stand. De Power/LTE・DSL-led van de FRITZ!Box knippert sinds de update ononderbroken en in de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection.
  Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Belangrijk:Als de FRITZ!Box geen DSL-verbinding meer tot stand brengt na een update van FRITZ!OS, ga dan te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Koppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden los van de stroomvoorziening.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Roaming inschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box niet in Duitsland gebruikt en je mobiele provider op jouw locatie het netwerk van een andere provider gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel de optie "Permit roaming" in.

  LET OP!Door roaming in te schakelen kunnen er extra kosten ontstaan. Informatie over roaming en de mogelijke kosten krijg je van je mobiele provider.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Vorige modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde mobiele modem van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale verbindingen met het mobiele netwerk tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen met bepaalde versies. Schakel daarom de vorige modemversie in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in. Als de optie niet wordt weergegeven, wordt op het gebruikte FRITZ!Box-model altijd de meest recente softwareversie gebruikt.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.
 6. De FRITZ!Box schakelt nu de vorige modemversie in en herinitialiseert de mobiele modem. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een verbinding tot stand te brengen met het mobiele netwerk.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box ook met de vorige modemversie geen LTE-verbinding tot stand kan brengen, voer dan de stappen uit van de handleiding Power//LTE・DSL-led knippert.