Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Internetgebruik met ouderlijk toezicht beperken

Door middel van toegangsprofielen kun je in de FRITZ!Box voor alle apparaten in het thuisnetwerk gedetailleerd instellen hoe lang en wanneer de internettoegang is toegestaan op afzonderlijke dagen van de week. Bovendien kun je het bezoeken van bepaalde websites verbieden of alleen het bezoeken van bepaalde websites toestaan.

In de FRITZ!Box zijn daarvoor vooraf al algemene toegangsprofielen ingesteld.

 • Standard: Dit profiel wordt standaard gebruikt door alle apparaten in het thuisnetwerk en wordt automatisch toegewezen aan alle apparaten in het thuisnetwerk.
 • Blocked: Apparaten die dit profiel gebruiken, hebben geen internettoegang.
 • Unrestricted: Apparaten die dit profiel gebruiken hebben, altijd en onbeperkt internettoegang.
 • Guest: dit profiel betreft alle apparaten in het gastnetwerk.

Als je het internetgebruik wilt reguleren van afzonderlijke gebruikers of gebruikersgroepen, kun je eigen toegangsprofielen maken:

Je kunt elk toegangsprofiel toewijzen aan één of meer apparaten en zo bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de smartphone, computer en gameconsole van een kind dezelfde beperkingen hebben en het tijdbudget delen.

Voorwaarden/beperkingen

 • Het ouderlijk toezicht is niet beschikbaar als de FRITZ!Box wordt gebruikt als "wireless repeater" of in de IP-clientmodus. In dit geval moet je de internettoegang reguleren in je router.
 • Apparaten in het gastnetwerk worden altijd toegewezen aan het toegangsprofiel "Guest" en kunnen niet afzonderlijk worden gereguleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegangsprofielen maken

Configureer een eigen toegangsprofiel voor alle gebruikers of gebruikersgroepen waarvan je het internetgebruik afzonderlijk wilt reguleren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens op de knop "New access profile".
 4. Voer in het invoerveld "Name" de naam in van de gebruiker of gebruikersgroep waarvoor je het internetgebruik wilt reguleren.
 5. Bepaal in het venster "Period" op welke tijden het internetgebruik is toegestaan.
 6. Bepaal in het venster "Time Budget" per dag van de week hoe lang het internetgebruik is toegestaan. Tijdbudgetten zijn niet geschikt bij het gebruik van messengers zoals WhatsApp, omdat deze voortdurend toegang hebben tot internet.
 7. Als je een tijdbudget hebt ingesteld en alle apparaten met dit toegangsprofiel de beschikbare tijd moeten delen, schakel je de optie "shared budget" in.

  Belangrijk:Een gezamenlijk budget heeft alleen zin voor toegangsprofielen van gebruikers die meerdere apparaten gebruiken voor internettoegang (bijvoorbeeld voor de smartphone, computer en een gameconsole van een kind). Deze optie is niet geschikt voor gebruikersgroepen.

 8. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
 9. Als je de toegang tot websites wilt inperken:
  1. Schakel de optie "Filter websites" in.
  2. Als je alleen wilt toestaan dat bepaalde websites worden bezocht, schakel dan de optie "Permit websites" in.
   • Als je bepaalde websites wilt blokkeren, schakel dan de optie "Block websites" in.

    Belangrijk:Als de filterlijst is ingeschakeld, is het rechtstreeks oproepen van IP-adressen op internet geblokkeerd. Hieronder leggen we uit hoe je filterlijsten aanlegt voor websites.

 10. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

2 Een toegangsprofiel toewijzen aan apparaten

Wijs aan alle apparaten in het thuisnetwerk het juiste toegangsprofiel toe:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het gewenste toegangsprofiel voor alle apparaten:
  • Als het apparaat onbeperkt internettoegang mag hebben, selecteer je in de vervolgkeuzelijst het toegangsprofiel "Unrestricted".
  • Als het apparaat geen internettoegang mag hebben, selecteer je in de vervolgkeuzelijst het toegangsprofiel "Blocked".
  • Als het apparaat beperkt internettoegang mag hebben, selecteer je in de vervolgkeuzelijst een van de toegangsprofielen die je hebt geconfigureerd.

   Voorbeeld:
   Je hebt het toegangsprofiel "Paul" gemaakt voor je zoon. Paul gebruikt de internetverbinding met zijn smartphone, computer en gameconsole. Om ervoor te zorgen dat Pauls tijdbudget de internettoegang van al deze apparaten dekt, wijs je het toegangsprofiel "Paul" toe aan alle drie de apparaten.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Herhaal de stappen 3. - 4. voor alle apparaten in het thuisnetwerk.

3 Filterlijsten voor websites maken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de optie "Filters for Web Pages" hebt ingeschakeld en de toegang tot bepaalde websites wilt beperken voor één of meer toegangsprofielen:

4 Aanvullende beveiligingsinstellingen toepassen

Wachtwoordbeveiliging voor de FRITZ!Box configureren

Beveilig de toegang tot de FRITZ!Box met een wachtwoord om te voorkomen dat onbevoegden zich aanmelden bij de FRITZ!Box en de instellingen ervan kunnen wijzigen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op het tabblad "Login to the Home Network".
 4. Als iedere gebruiker een individueel wachtwoord moet gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel dan de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in.
  • Als alle gebruikers een gezamenlijk wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel dan de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer een wachtwoord in voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Toegangsprofiel "Standard" wijzigen

Om te voorkomen dat het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box wordt omzeild door nieuwe apparaten, moet je het internetgebruik blokkeren voor het toegangsprofiel "Standard":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Standard" op de knop (Bewerken).
 4. Schakel bij "Time Limit" de optie "never" in.
 5. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

Het ouderlijk toezicht is nu volledig geconfigureerd.

Opmerking:Je kunt zien welke beperkingen een apparaat heeft, door de pagina http://fritz.box/surf.lua met het apparaat te openen.