Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Via gasttoegang geen internettoegang mogelijk

Hoewel het mogelijk is om draadloze netwerkapparaten aan te melden bij de gasttoegang van de FRITZ!Box, hebben deze apparaten geen toegang tot internet via de gasttoegang. Of nieuwe apparaten krijgen van de FRITZ!Box geen IP-adres óf internettoegang is alleen niet mogelijk als de captive portal is ingeschakeld.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 HTTP-pagina in de webbrowser openen

Als de optie "Permit login with guest access only after consent to terms of use" is ingeschakeld, wordt alleen internettoegang verleend nadat is ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden. De captiveportal met de gebruiksvoorwaarden wordt echter alleen weergegeven als een HTTP-website wordt geopend:

 1. Open in je webbrowser een HTTP-pagina, bijvoorbeeld onze testpagina http://service.avm.de. De FRITZ!Box geeft nu de captiveportal voor de gasttoegang weer.
 2. Stem in met de gebruiksvoorwaarden van de gasttoegang.

2 Geldigheidsduur van IP-adressen verkorten

Er zijn 180 IP-adressen beschikbaar voor de gasttoegang, die pas opnieuw kunnen worden toegewezen zodra de geldigheidsduur (leasetijd) van 10 dagen is verlopen.

Als je de FRITZ!Box gebruikt als hotspot in een hotel of café en er regelmatig apparaten worden aangemeld bij de gasttoegang, kan de FRITZ!Box geen IP-adressen meer toewijzen aan nieuwe apparaten omdat alle 180 IP-adressen al zijn toegewezen. Configureer de FRITZ!Box daarom zodanig dat de IP-adressen slechts één dag geldig zijn:

Geldigheidsduur configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Voer in het invoerveld "Valid for" het getal 1 in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Apparaten in de gebruikersinterface wissen

De gewijzigde geldigheidsduur is alleen van toepassing op apparaten die bij de FRITZ!Box worden aangemeld nadat de wijziging is doorgevoerd. Verwijder daarom alle ongebruikte netwerkapparaten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Connections".
 4. Klik in de lijst met netwerkapparaten naast het apparaat dat moet worden verwijderd op de knop (Verwijderen).

  Opmerking:Je kunt ook met de knop "Verwijderen" onderaan de lijst met netwerkapparaten alle ongebruikte netwerkapparaten verwijderen waarvoor in de FRITZ!Box geen individuele instellingen zijn geconfigureerd.