Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Het versturen of ontvangen van faxberichten met een extern faxapparaat is niet mogelijk

Hoewel het faxapparaat volgens onze handleiding is geconfigureerd en het mogelijk is om via de FRITZ!Box te bellen, kunnen er af en toe geen of helemaal geen faxberichten worden verzonden of ontvangen. De faxoverdracht komt niet tot stand of breekt af. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Not Acceptable Here (488)"
 • "Unsupported Media Type (415)"
 • "Not Acceptable Here (606)"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer "Telephony" in de vervolgkeuzelijst.
 4. Controleer of bij de mislukte faxpoging een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven. Let dan op de aanwijzingen die bij de melding horen:
 5. Als de melding ""Unsupported Media Type (415)" wordt weergegeven, ondersteunt je provider de aangevraagde codec niet, of staat faxoverdracht niet toe.
  • Als de melding "Not Acceptable Here (488 or 606)" wordt weergegeven, ondersteunt je provider de standaard T. 38 niet. Zonder T.38 is er geen betrouwbare faxoverdracht via internet mogelijk.

   Opmerking:Voor faxontvangst kun je of een telefoonnummer gebruiken van een provider die T.38 ondersteunt of T.38 weer uitschakelen. Mogelijk is faxoverdracht mogelijk zonder T.38.

3 Faxapparaat instellen op toonkiezen

 1. Stel het eindapparaat in op "toonkiezen" (DTMF, TDK, toondrukkiezen) en niet op "pulskiezen". Het pulskiezen voldoet niet meer aan de huidige stand van de techniek en kan bij een telefooncentrale leiden tot kiesproblemen. Daarom kunnen we niet garanderen dat op de FRITZ!Box aangesloten randapparatuur met pulskiezen feilloos werkt. Bij toonkiezen hoor je een toon wanneer je op een nummertoets drukt, bij pulskiezen hoor je een ratelend geluid. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

4 Passieve faxschakelaar inschakelen

Als je het telefoonnummer van je analoge vaste telefoonaansluiting wilt gebruiken om te worden gebeld en om faxberichten te ontvangen, schakel je de faxschakelaar van de FRITZ!Box in. De faxschakelaar stuurt faxberichten automatisch door naar een faxapparaat dat is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

Belangrijk:Een ander apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of antwoordapparaat, moet de oproep eerst aannemen zodat faxberichten kunnen worden herkend en doorgestuurd. De faxschakelaar herkent geen oproepen die niet zijn aangenomen.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Schakel de passieve faxschakelaar ("Enable fax switch (passive)") in. Als de instelling niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in en configureer je het analoge vaste telefoonnummer in de FRITZ!Box. Vervolgens kun je de faxschakelaar inschakelen.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Faxapparaat opnieuw configureren

Configureer het faxapparaat ook dan in de FRITZ!Box, als het apparaat met de FRITZ!Box is verbonden via een ISDN-telefooncentrale:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Als het faxapparaat al wordt weergegeven in de lijst met telefoontoestellen, klik je bij het faxapparaat op de knop (verwijderen).
 4. Configureer het faxapparaat opnieuw: klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.
 5. Als je tijdens het configureren niet kunt selecteren op welke aansluiting het faxapparaat is aangesloten, is op deze aansluiting al een ander telefoonapparaat geconfigureerd. Je moet dit apparaat eerst verwijderen.
 6. Als het faxapparaat is aangesloten op de poort "FON S0" van de FRITZ!Box, zie je tijdens het configureren welke telefoonnummers je kunt toewijzen aan het faxapparaat. Als het faxapparaat is aangesloten via een ISDN-telefooncentrale, moet je het telefoonnummer toewijzen aan de nevenaansluiting van de ISDN-telefooncentrale waarop het faxapparaat is aangesloten.

6 Verschillende tegenpartijen testen

 1. Test de faxoverdracht van of naar verschillende faxapparaten op verschillende telefoonlijnen.
 2. Als de faxoverdracht alleen naar een bepaalde aansluiting mislukt, dan is het ontvangende faxapparaat niet gereed voor ontvangst of verkeerd ingesteld.

7 Verschillende overdrachtssnelheden testen

Op veel faxapparaten kunt je uit verschillende overdrachtssnelheden kiezen (4800, 7200, 9600, 14400 und 36600 Baud):

 1. Als het met je faxapparaat mogelijk is, test dan de verschillende overdrachtssnelheden na elkaar. De FRITZ!Box ondersteunt overdrachtssnelheden tot maximaal 14400 Baud.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de overdrachtssnelheid vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

8 Foutcorrectiemodus (ECM) inschakelen

Het gebruik van de foutcorrectiemodus ECM op je faxapparaat kan de faxresultaten aanzienlijk verbeteren, als de andere partij ECM ook ondersteunt. In sommige gevallen kunnen de faxresultaten echter ook verslechteren:

 1. Schakel bij wijze van test de foutcorrectiemodus (ECM) op je faxapparaat in. Informatie over de configuratie van ECM verkrijg je rechtstreeks bij de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

9 Protocol voor faxoverdracht controleren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk wanneer je faxberichten via een internettelefoonnummer verstuurt en ontvangt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Voice Transmission". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Kijk of er afgebroken faxberichten worden vermeld onder "Display table on completed telephone calls" en controleer in de kolom "Coding" of "T.38" wordt weergegeven voor deze faxberichten.
 5. Als daar "T.38" staat, werd T.38 voor de faxoverdracht gebruikt.
  • Als daar geen "T.38" staat, werd T.38 niet gebruikt. Zonder T.38 is er geen betrouwbare faxoverdracht via internet mogelijk.

   Opmerking:Als je provider voor internettelefonie T.38 niet ondersteunt, dan kun je voor het faxen een internettelefoonnummer gebruiken van een provider voor internettelefonie die T.38 ondersteunt. Als je FRITZ!Box is aangesloten op het vaste net (analoog of ISDN), kun je in plaats van het internettelefoonnummer ook een vast telefoonnummer gebruiken om te faxen.

Wanneer de faxontvangst of faxverzending blijft mislukken of wordt onderbroken, is er geen mogelijkheid meer dit te verhelpen met de instellingen voor faxberichten in je FRITZ!Box. In zulke gevallen is het probleem dan te wijten aan het faxapparaat.

Opmerking:Vaak kan de fabrikant van het faxapparaat nog adviseren hoe je het apparaat kunt configureren voor optimaal gebruik in combinatie met een telefooncentrale.