Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Geïntegreerde faxfunctie in FRITZ!Box configureren

Je wilt faxberichten versturen en ontvangen via de FRITZ!Box? ✔ Configureer eenvoudig de geïntegreerde faxfunctie, zonder faxapparaat.

Met je FRITZ!Box kun je ook zonder extern faxapparaat faxberichten versturen en ontvangen. De FRITZ!Box ontvangt de faxberichten en stuurt deze via e-mail door als pdf-bestand met de datum en tijd van ontvangst en/of slaat deze op een USB-opslagmedium op in de map "FRITZ\faxbox". Wanneer je faxberichten verstuurt, typ je de tekst van het bericht in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Ontvangen en verstuurde faxberichten worden weergegeven in het faxjournaal in de gebruikersinterface in het menu "Telephony > Fax".

Voorwaarden/beperkingen

 • Per faxbericht worden maximaal tien A4-pagina's verstuurd. Langere faxdocumenten worden ingekort tot tien A4-pagina's.
 • Afbeeldingen kunnen alleen aan het faxdocument worden toegevoegd in Google Chrome en Mozilla Firefox. Internet Explorer en Safari kunnen om technische redenen niet worden gebruikt om afbeeldingen toe te voegen.
 • Je kunt één afbeelding toevoegen in JPG- of PNG-indeling. Andere bestandsformaten (bijvoorbeeld PDF of DOC) worden genegeerd bij het versturen van faxberichten.
 • Afbeeldingen die groter zijn dan A4, worden verkleind tijdens het versturen van het faxbericht. Kleinere afbeeldingen worden gecentreerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 faxoverdracht met T.38 inschakelen

Als je een internettelefoonnummer wilt gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen, moet je T.38 (fax over IP) voor faxoverdracht inschakelen in de FRITZ!Box. Met T.38 worden faxberichten niet verstuurd via faxtonen, maar via een speciaal netwerkprotocol. Daardoor is de faxoverdracht aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik bij "Telephony connection" op "Change the Settings".
 5. Schakel de optie "Fax transmission with T.38" in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Faxfunctie configureren

Faxfunctie inschakelen en fax-ID invoeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Selecteer bij "Integrated in the FRITZ!Box" de optie "Fax function" en klik op "Next".
 5. Voer in het veld "Fax ID" de ID in die moet worden doorgegeven aan iedereen die een faxbericht verstuurt naar de FRITZ!Box en die je wilt doorgeven aan de geadresseerden waaraan je een faxbericht verstuurt. Je kunt bijvoorbeeld je telefoonnummer of je naam invoeren.

  Belangrijk:Veel geadresseerden blokkeren faxberichten zonder identificatie om ongewenste reclame te voorkomen.

Doorsturen via e-mail en opslaglocatie selecteren

 1. Selecteer het doorsturen via e-mail en de opslaglocatie.
 2. Als ontvangen en succesvol verstuurde faxberichten automatisch moeten worden doorgestuurd aan een of meerdere e-mailadressen, schakel je de optie "Forward by e-mail" in. Je kunt meerdere e-mailadressen van elkaar scheiden met een komma en zonder een spatie tussen de adressen.

  Voorbeeld:
  jan@modaal.nl,erica@modaal.nl

  • Als je het doorsturen via e-mail hebt ingeschakeld, kun je de optie "Do not save" inschakelen. Houd er echter rekening mee dat ontvangen en verstuurde faxberichten dan niet worden weergegeven in het faxjournaal in de gebruikersinterface in het menu "Telephony > Fax". Bovendien gaan ontvangen faxberichten verloren en wordt de faxfunctie gedeactiveerd als het doorsturen van een faxbericht per e-mail mislukt. Hierdoor wordt voorkomen dat de afzenders positieve ontvangstbevestigingen ontvangen voor faxberichten die verloren zijn gegaan, omdat het doorsturen per e-mail niet mogelijk is. De faxfunctie wordt weer ingeschakeld zodra het weer mogelijk is e-mails te versturen of als de FRITZ!Box opnieuw wordt opgestart.
  • Als faxberichten op het interne geheugen van de FRITZ!Box moet worden opgeslagen, schakel dan de instelling "Save internally" in.
  • Als faxberichten moeten worden opgeslagen op een USB-opslagmedium dat is verbonden met een USB-poort van de FRITZ!Box, schakel je de optie "Save on the USB storage medium" in. Als je het USB-opslagmedium wilt loskoppelen of de functie "USB Remote connection" wilt inschakelen, moet je deze optie eerst uitschakelen. Anders leidt dit fouten bij het ontvangen van faxberichten, omdat de faxen niet meer kunnen worden opgeslagen.
 3. Klik op "Next".

E-mailaccountgegevens invoeren

In de volgende stap word je mogelijk gevraagd diverse gegevens van je e-mailaccount in te voeren. Deze informatie is noodzakelijk als je wilt dat de FRITZ!Box nieuwe faxberichten kan versturen via e-mail wanneer de push-service nog niet is geconfigureerd. Voer de gegevens van het e-mailaccount dan als volgt in:

Opmerking:Je kunt de gegevens van het e-mailaccount altijd wijzigen onder "System > Push-Service > Sender" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 1. Voer het wachtwoord van je e-mailaccount in.
 2. Voer je gebruikersnaam in.
 3. Voer de naam in van de SMTP-server van je e-mailprovider en geef de poort op die door de SMTP-server wordt gebruikt.

  Opmerking:Uitgaande e-mails worden verstuurd via de SMTP-server (SMTP = Simple Mail Transport Protocol). De naam en het poortnummer van de SMTP-server krijg je van je e-mailprovider.

 4. Schakel de optie "This server supports a secure connection (SSL)" in als je provider SSL-versleuteling ondersteunt.
 5. Klik op "Next".

Telefoonnummers toewijzen

 1. Definieer vervolgens het telefoonnummer voor de faxfunctie. Als je telefoonnummers inschakelt, beantwoordt het faxapparaat alle oproepen naar deze nummers, zodat je niet meer kunt worden gebeld op deze nummers. Of je telefoonnummers moet in schakelen, hangt af van je keuze of je faxberichten wilt kunnen ontvangen en/of versturen.
 2. Wanneer je faxberichten wilt versturen en ontvangen, schakel dan ten minste één telefoonnummer in, waarmee je faxberichten wilt versturen. Het/de telefoonnummer(s) wordt/worden dan ook gebruikt om faxberichten te ontvangen.
  • Wanneer je alleen faxberichten wilt ontvangen, heb je twee mogelijkheden:
   1. Óf: je schakelt een of meerdere telefoonnummers in. De fax neemt alleen oproepen aan deze telefoonnummers aan en faxberichten worden automatisch ontvangen.
    • Óf: je schakelt geen telefoonnummers in. Voor het ontvangen van faxberichten wordt dan automatische faxdetectie gebruikt. Faxdetectie werkt alleen als een antwoordapparaat van de FRITZ!Box de oproep aanneemt. Configureer het antwoordapparaat zo dat dit de oproep aanneemt na 10 tot 25 seconden. De wachttijd voor het aannemen van een oproep mag niet te lang zijn, omdat inkomende faxberichten anders ophangen. Selecteer niet de bedrijfsmodus "greeting only". In deze bedrijfsmodus is het tijdsinterval te kort om faxberichten te detecteren. De opname wordt verwijderd zodra de oproep wordt herkend als faxbericht.
  • Wanneer je uitsluitend faxberichten wilt versturen, schakel dan na de configuratie in het menu "Telephony > Fax > Settings" de optie "Sending faxes only" in.
 3. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als je een faxoproep aanneemt met een telefoon die met de FRITZ!Box is verbonden, kun je de oproep doorverbinden naar een antwoordapparaat van de FRITZ!Box. Het antwoordapparaat stuurt de oproep automatisch door naar de geïntegreerde fax, zodra de oproep wordt herkend als faxbericht.

3 Faxontvangst over verschillende e-mailaccounts verdelen

Als je meerdere telefoonnummers hebt gedefinieerd voor de ontvangst van faxberichten, dan kun je aan elk telefoonnummer een ander e-mailadres toewijzen waaraan faxberichten worden doorgestuurd:

Opmerking:Faxberichten die vanaf een telefoon dat is verbonden met de FRITZ!Box worden doorgestuurd naar een antwoordapparaat, worden doorgestuurd naar het/de e-mailadres(sen) dat/die je hebt toegewezen aan het eerste faxnummer.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de faxfunctie.
 4. Voer bij "Fax Reception" de e-mailadressen voor de verschillende telefoonnummers in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.