Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Interne telefoongesprekken voeren

Als er meerdere telefoons zijn aangesloten op je FRITZ!Box, dan kun je (gratis) interne telefoongesprekken voeren tussen de telefoons. Je kunt bijvoorbeeld een draadloze telefoon gebruiken om een telefoon bellen die is aangesloten op een analoge poort van de FRITZ!Box.

Wanneer je nog een telefoon voor Telefonie in het Mesh-netwerk hebt geconfigureerd, dan kun je ook intern gesprekken voeren tussen telefoons die zijn verbonden met de Mesh Master en de Mesh Repeater.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Interne gesprekken voeren

Keypad in de telefoon configureren

Toetssequenties zijn teken- en nummerreeksen waarmee je de functies kunt in- en uitschakelen. Bij een telefoon die is aangemeld bij het basisstation van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld FRITZ!Fon C5, kun je de toetssequenties meteen gebruiken. Bij een draadloze telefoon die niet is aangemeld bij het basisstation van de FRITZ!Box, moet je eerst de functie keypad configureren:

 1. Configureer de telefoon zodanig, dat hiermee toetssequenties (teken- en nummerreeksen, zoals *121#) kunnen worden verzonden en speciale tekens zoals * en # kunnen worden gekozen. Bij veel telefoons configureer je deze functie via het menu "Operation at a PBX > Dialing options > Dial * and #".

Intern bellen

 1. Wanneer alle met de FRITZ!Box verbonden telefoons moeten rinkelen, kies je **9 voor een paging-oproep. Je belt dan met de telefoon die als eerste wordt opgenomen.
  • Wanneer er meerdere met de FRITZ!Box verbonden telefoons moeten rinkelen (belgroep), kies je ** en het snelkiesnummer 701 van een interne belgroep. Je belt dan met de telefoon die als eerste wordt opgenomen.
  • Wanneer er een bepaalde telefoon moet rinkelen, kies dan ** en vervolgens het interne telefoonnummer van de telefoon. Op een FRITZ!Fon kun je ook de toets "INT" gebruiken.

   Voorbeeld:
   Om het gesprek naar de eerste draadloze telefoon door te verbinden, kies je **610.

   Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".