Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box meldt "Interference may have been caused by powerline"

De VDSL-verbinding van de FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken of de DSL-doorvoercapaciteit is veel lager dan de door de internetprovider gegarandeerde DSL-snelheid zodra er powerlineapparaten worden verbonden met de FRITZ!Box. Gedurende de tijd dat de DSL-verbinding is verbroken, knippert de Power/DSL-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de internetverbinding weer opnieuw tot stand is gebracht. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "The internet connection (DSL) was cleared. Interference may have been caused by powerline."
 • "The DSL signal may have been distorted by powerline."

Oorzaak

 • Powerline stoort de VDSL-verbinding. Omdat de frequenties die door VDSL en powerline worden gebruikt elkaar gedeeltelijk overlappen, kunnen beide technologieën elkaar storen.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bekabeling controleren

 1. Steek het powerlineapparaat rechtstreeks in een wandcontactdoos. Gebruik geen stekkerdoos of verlengsnoer.
 2. Plaats de DSL-kabel op een afstand van minstens 10 cm van elektriciteitskabels en stopcontacten. Hoe groter de afstand tussen elektriciteitskabel en DSL-kabel des te beter.
 3. Vermijd opgerolde kabels of lussen in de kabels ("kabelwirwar").
 4. Kijk of je het probleem kunt verhelpen als je het met de FRITZ!Box verbonden powerlineapparaat verder weg van de DSL-aansluiting plaatst. Gebruik bijvoorbeeld een ander wandstopcontact.

2 Storingsdetectie uitvoeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Interference Resistance" ("Line Settings").
 4. Klik op "Interference Resistance Settings" ("Line Settings") om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "Detect and Resolve Malfunctions". De FRITZ!Box controleert nu de powerlineverbindingen en probeert storingen van de DSL-verbinding te verhelpen.
 6. Als de knop "Detect and Resolve Malfunctions" na de controle nog steeds wordt weergegeven, herhaal dan de controle tot er geen verbetering van de DSL-verbinding meer mogelijk is.
 7. Klik nadat de controle is voltooid op "Finished".