Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Webbrowser meldt onveilige verbinding met de FRITZ!Box

Als er wordt geprobeerd om de gebruikersinterface van de FRITZ!Box te openen, geeft de webbrowser een van de volgende meldingen weer:

 • "Je verbinding is niet privé" (Google Chrome)
 • "Je verbinding is niet privé" (Microsoft Edge)
 • "Waarschuwing: mogelijk beveiligingsrisico" (Mozilla Firefox)
 • "Uw verbinding is niet beveiligd" (Mozilla Firefox)
 • "Deze verbinding is niet privé" (Apple Safari)

De meldingen worden of in de adresbalk van de webbrowser weergegeven, of tijdens het invoeren van het wachtwoord voor de gebruikersinterface of in de webbrowser zelf. Raadpleeg de aanwijzingen in de betreffende sectie.

1 Webbrowser geeft niet beveiligde verbinding aan

Als de webbrowser de verbinding met de FRITZ!Box in de adresbalk weergeeft als "niet beveiligd" of een rooddoorgestreept slot weergeeft:

Chromemelding "Niet privé"

De webbrowser kenmerkt verbindingen met websites die niet of gedeeltelijk zijn versleuteld, als onveilig, omdat op dergelijke websites ingevoerde gegevens kunnen worden onderschept door derden. Omdat de gebruikersinterface van je FRITZ!Box binnen het thuisnetwerk wordt geopend, en hierbij geen gegevens worden verstuurd via internet, kun je de melding negeren.

2 Firefox meldt "Uw verbinding is niet beveiligd"

Als Firefox de melding "Deze verbinding is niet beveiligd. Hier ingevoerde aanmeldingen kunnen worden onderschept" weergeeft bij het invoeren van het wachtwoord voor de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Firefox-melding "Uw verbinding is niet beveiligd"

Firefox waarschuwt voor het versturen van wachtwoorden via een niet-versleutelde internetverbinding, omdat het wachtwoord kan worden onderschept door derden. Omdat de gebruikersinterface van je FRITZ!Box binnen het thuisnetwerk wordt geopend, en je wachtwoord niet wordt verstuurd via internet, kun je de melding negeren.

3 Webbrowser waarschuwt voor onbekend certificaat

Als de webbrowser een certificaatwaarschuwing weergeeft in plaats van de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Chrome-melding "Je verbinding is niet privé"

Tijdens het tot stand brengen van een versleutelde HTTPS-verbinding controleert de webbrowser het beveiligingscertificaat van de website. Omdat het individuele beveiligingscertificaat van de FRITZ!Box niet bekend is bij derden die dergelijke certificaten uitgeven, kenmerkt de webbrowser de HTTPS-verbinding met de FRITZ!Box als onveilig.

Om de FRITZ!Box vanuit het internet te benaderen is toegang via MyFRITZ!Net aan te raden. Door gebruik van een certificaat van letsencrypt.org geeft de webbrowser daarbij geen certificaatwaarschuwing weer.

Bij toegang vanuit het thuisnetwerk of bij gebruik van andere dynamic DNS-providers, bevestig je de certificaatwaarschuwing van de webbrowser. Dit leidt niet tot een beveiligingsrisico.

 • Google Chrome

  1. Klik in Chrome onder de certificaatwaarschuwing op "Geavanceerd" en vervolgens op "Doorgaan naar [...] (onveilig)".
 • Microsoft Edge

  1. Klik in Edge onder de certificaatwaarschuwing op "Geavanceerd" en vervolgens op "Doorgaan naar [...] (onveilig)".
 • Mozilla Firefox

  1. Klik in Firefox onder de certificaatwaarschuwing op "Geavanceerd" en vervolgens op "Het risico aanvaarden en doorgaan".
 • Apple Safari (iOS)

  1. Klik in Safari onder de certificaatwaarschuwing op "Toon details" en vervolgens op "deze website bezoeken".
  2. Klik op "Ga naar website".
 • Apple Safari (macOS)

  1. Klik in Safari onder de certificaatwaarschuwing op "Toon details" en vervolgens op "deze website bezoeken".
  2. Klik op "Ga naar website".
  3. Voer het wachtwoord in van je macOS-gebruikersaccount en klik op "Werk instellingen bij".