Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3616

FRITZ!Box voor gebruik op de aansluiting van Sunrise configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor gebruik met Sunrise en geeft je met internet, telefonie en televisie (We TV) onbeperkt toegang tot alle functies. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de internetaansluiting en in de FRITZ!Box Sunrise als internetprovider te selecteren. De FRITZ!Box wordt dan automatisch geconfigureerd door Sunrise.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box aansluiten op DSL-aansluiting

Hoe de kabels moeten worden aangesloten hangt af van de bus op de telefooncontactdoos:

Telefooncontactdoos met LAN-poort

 1. Verbind de met "DSL/TEL" gekenmerkte bus van de FRITZ!Box met een netwerkkabel met de LAN-poort van de telefooncontactdoos, bijvoorbeeld met de meegeleverde netwerkkabel.

Telefooncontactdoos met een Reichle-poort

 1. Steek de Reichle-adapter (TT89/RJ11) in de Reichle-bus van de telefooncontactdoos.
 2. Steek de DSL-/telefoonkabel (Y-kabel) met het lange kabeluiteinde in de bus "DSL" van de FRITZ!Box.
 3. Steek de grijze connector van de Y-kabel in de Reichle-adapter. Sluit het zwarte kabeluiteinde niet aan.

2 Land van gebruik configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Als de FRITZ!Box zich in de fabrieksinstellingen bevindt, stel dan een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".

  Afb.: Wachtwoord instellen voor de gebruikersinterface

 3. Klik op "System" en vervolgens op "Region and Language".
 4. Klik op het tabblad "Regional Options".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Switzerland".

  Belangrijk:Door wijziging van de de regionale opties worden de telefonie-instellingen (bijvoorbeeld telefoonapparaten, doorschakelingen, kiesregels) teruggezet en moeten opnieuw worden geconfigureerd.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
 2. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards openen

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Sunrise spezifische Auswahl" en schakel het juiste toegangstype in.
 4. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

De FRITZ!Box brengt nu een verbinding met Sunrise tot stand en configureert automatisch de internettoegang en je telefoonnummers.

Belangrijk:Als de configuratie niet is geslaagd, is je internettoegang mogelijk nog niet geactiveerd. Neem in dit geval contact op met Sunrise.

4 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Nu hoef je alleen nog te bepalen welke telefoonnummers je telefoonapparaten moeten gebruiken om uitgaande telefoongesprekken tot stand brengen en op welke telefoonnummers de telefoonapparaten moeten reageren bij inkomende oproepen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij het telefoonapparaat in kwestie op de knop (Bewerken).

  Belangrijk:Als het telefoonapparaat nog niet wordt weergegeven, klik je op de knop "Configure New Device" en volg je de instructies van de wizard.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing Calls" het telefoonnummer dat het telefoonapparaat moet gebruiken om uitgaande gesprekken te voeren. Als je geen telefoonnummer selecteert, wordt het uitgaande telefoonnummer gebruikt dat is gedefinieerd onder "Telephone Numbers > Line Settings".
 5. Bepaal op welke telefoonnummers het telefoonapparaat bij inkomende oproepen moet reageren. Je kunt maximaal tien telefoonnummers (inclusief het telefoonnummer voor uitgaande gesprekken) selecteren.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.