Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Antwoordapparaat via spraakmenu bedienen

De taal waarin de mededeling en het spraakmenu worden afgespeeld is afhankelijk van de taal die is ingesteld in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Als er Duits is ingesteld, worden de mededelingen en het spraakmenu in het Duits afgespeeld. Bij alle andere talen worden de mededelingen en het spraakmenu in het Engels afgespeeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toetsenblok in de telefoon configureren

Toetssequenties zijn teken- en nummerreeksen waarmee je de functies kunt in- en uitschakelen. Bij een telefoon die is aangemeld bij het basisstation van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld FRITZ!Fon C5, kun je de toetssequenties meteen gebruiken. Bij een draadloze telefoon die niet is aangemeld bij het basisstation van de FRITZ!Box, moet je eerst de functie "toetsenblok" configureren:

  1. Configureer de telefoon zodat er toetssequenties (teken- en nummerreeksen, zoals *121#) kunnen worden verstuurd en speciale tekens zoals * en # kunnen worden gekozen. Bij veel telefoons configureer je deze functie via het menu "Operation at a PBX > Dialing options > Dial * and #".

2 Antwoordapparaat bedienen

  1. Neem de hoorn op van een telefoon die aangesloten op de FRITZ!Box.
  2. Kies het interne telefoonnummer van het antwoordapparaat voor toegang tot het spraakmenu, bijvoorbeeld **600.

    Opmerking:Het interne telefoonnummer van het antwoordapparaat vind je in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telefoonboek > Interne nummers".

  3. Volg de instructies van het spraakmenu of druk op een toets van de telefoon om het antwoordapparaat te bedienen.

3 Overzicht van het spraakmenu

Sommige menuopties van het spraakmenu ontbreken als het antwoordapparaat uitstaat. Om bijvoorbeeld ingesproken berichten te beluisteren, moet je het antwoordapparaat eerst aanzetten:

Opmerking:Met een FRITZ!Fon of met MyFRITZ!App kun je de ingesproken berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren als het antwoordapparaat uitstaat.

1 Ingesproken berichten beluisteren
  Als er geen berichten zijn, hoor je twee korte geluidssignalen en keer je terug naar het hoofdmenu.
  1 Ingesproken berichten beluisteren
  3 Beller terugbellen
  5 Bericht verwijderen
  7 Ga naar vorig bericht
  9 Naar het volgende bericht
  # Terug naar het hoofdmenu
  0 Menu opnieuw beluisteren

2

Oude berichten wissen

3

Antwoordapparaat aan- en uitzetten

4

Begroetingen opnemen
  1 Begroeting opnemen
  2 Infotekst opnemen
  3 Slottekst opnemen
   
Opnamemenu
    1 Begroetingen beluisteren > Begroeting selecteren met 2
    5 Begroeting verwijderen
    8 Begroeting opnemen > Beëindigen met 1
    # Terug naar het hoofdmenu
    0 Opnamemenu opnieuw beluisteren
 
#

Terug naar het hoofdmenu
  0 Menu opnieuw beluisteren

5

Opname- of infomodus inschakelen
  Opnamemodus: bellers kunnen een bericht achterlaten na de begroeting
  Infomodus: bellers kunnen geen bericht achterlaten

0

Hoofdmenu opnieuw beluisteren