Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #149

Opbouwen van een tweede internetgesprek niet mogelijk

Als er via de FRITZ!Box al wordt getelefoneerd via het internet, kan er geen tweede telefoongesprek via het internet tot stand worden gebracht. De fout treedt altijd op of slechts af en toe.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Snelheid van de aansluiting configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box niet rechtstreeks is aangesloten op de DSL-aansluiting:

Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt als DSL-router (standaard), dan bepaalt de FRITZ!Box deze waarden automatisch.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
  2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
  3. Klik op "Change connection settings".
  4. Voer in de sectie "Connection Settings" in de invoervelden "Downstream" en Upstream" de snelheidswaarden van de internetverbinding in voor het ontvangen (download) en verzenden (upload) van gegevens in Mbit/s. Als de invoervelden niet worden weergegeven, dan worden de snelheidswaarden automatisch gedetecteerd. In dit geval kunnen de waardes niet worden aangepast.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Contact opnemen met provider

Je telefonieprovider staat het opbouwen van een tweede gesprek niet of af en toe niet toe:

  1. Neem contact op met je provider voor internettelefonie.