Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Android-smartphone of -tablet in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Je kunt een Android-smartphone of -tablet gemakkelijk verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box door met de camera van het Apple-apparaat de QR-code op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat te scannen. Het apparaat heeft vervolgens toegang tot de internetverbinding, FRITZ!NAS en de mediaserver van de FRITZ!Box en kan met onze FRITZ!Apps vele andere functies van de FRITZ!Box gebruiken..

1 Smartphone of tablet met FRITZ!Box verbinden

 1. Open op je smartphone of tablet de instellingen.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Tik op "Internet".
 4. Als Wi-Fi is uitgeschakeld, tik dan op het pictogram "aan/uit".
 5. Tik onder "Wifi" achter "Netwerk toevoegen" op het pictogram voor de QR-code. Als het pictogram voor de QR-code niet wordt weergegeven, kunt u de QR-code ook scannen met FRITZ!App WLAN.
 6. Richt de camera op de QR-code voor het Wi-Fi-netwerk, die op het typeplaatje van de FRITZ!Box staat. Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, gebruik dan de QR-code in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network".
 7. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, voer dan de maatregelen uit van de handleiding Met QR-code wordt geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand gebracht.

2 FRITZ!Box met smartphone of tablet gebruiken

Toegang tot bestanden en mappen op FRITZ!NAS

Als je toegang wilt tot bestanden die op een op de FRITZ!Box aangesloten USB-opslagmedium staan:

 1. Configureer MyFRITZ!App, open in de webbrowser http://fritz.nas of gebruik een andere app die het protocol Server Message Block (SMB) ondersteunt om via \\fritz.nas toegang te krijgen tot bestanden en mappen op FRITZ!NAS.

Multimediabestanden afspelen van FRITZ!Box-mediaserver

Als je de FRITZ!Box gebruikt als mediaserver en foto's, video's of muziek van de FRITZ!Box-mediaserver wilt streamen:

 1. Installeer VLC for Android of een andere app die bestanden van UPnP-AV-mediaservers (Universal Plug and Play Audio/Video) kan afspelen.

Bellen via het vaste net van de FRITZ!Box

Als je wilt bellen via het vaste net van de FRITZ!Box en de in de FRITZ!Box ingestelde telefoonnummers:

 1. Configureer FRITZ!App Fon.

Onderweg toegang tot de FRITZ!Box

Als je onderweg vanaf internet op een veilige manier je FRITZ!Box wilt benaderen:

 1. Configureer MyFRITZ! App.

VPN-verbinding met FRITZ!Box configureren

Als je onderweg vanuit het internet een veilig versleutelde netwerkverbinding (VPN, Virtual Private Network) met je FRITZ!Box en apparaten in het thuisnetwerk tot stand wilt brengen:

 1. Configureer de VPN-verbinding met de FRITZ!Box óf via WireGuard óf via IPSec.

  Opmerking:Een overzicht van alle VPN-verbindingsopties van de FRITZ!Box vind je in onze handleiding VPN met FRITZ!.