Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3446
FRITZ!DECT 301
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

Boost-functie van de FRITZ!DECT-radiatorthermostaat gebruiken (snel verwarmen)

Als je een ruimte snel wilt verwarmen, kun je heel eenvoudig de boost-functie rechtstreeks op de radiatorthermostaat, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301 gebruiken. De radiator draait dan op het hoogste niveau gedurende een periode die je naar wens kunt instellen.

Wanneer je je radiatorthermostaten hebt ingedeeld in groepen en op je FRITZ!Box FRITZ!OS 7.20 of nieuwer is geïnstalleerd, wordt zodra je de boost-functie in- of uitschakelt bij een van de radiatorthermostaten in een groep, de boost-functie in- of uitgeschakeld bij alle radiatorthermostaten in deze groep.

1 Boost in- en uitschakelen

  1. Houd op de radiatorthermostaat gedurende 2 seconden de toets "Menü" ingedrukt. De radiatorthermostaat verwarmt nu gedurende de weergegeven periode op het hoogste niveau.
  2. Als je de boost voor het einde van de periode wilt stoppen, druk dan nogmaals gedurende 2 seconden op de toets "Menü".

2 Duur van de boost wijzigen

De duur van de boost is standaard ingesteld op 15 minuten. Deze periode kun je desgewenst wijzigen. De gekozen periode blijft dan opgeslagen tot de volgende wijziging.

  1. Druk nadat de boost is ingeschakeld op de plus-of minknop om de gewenste periode in te stellen. Op het scherm van de radiatorthermostaat wordt vervolgens de tijd weergegeven waarop de boost weer wordt uitgeschakeld.