Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-radiatorthermostaat reageert niet op een druk op de knop

De FRITZ!DECT-radiatorthermostaat reageert niet op een druk op de knop en kan ook niet via FRITZ!App Smart Home worden geregeld. Op de radiatorthermostaat wordt een pictogram van een koffer of een sneeuwkristal (sneeuwvlokje) of de melding "Montage: Gerät wird vorbereitet ..." weergegeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de stappen uit van de instructies waarin de waargenomen fout wordt beschreven.

1 Op de radiatorthermostaat wordt een pictogram van een koffer of een sneeuwkristal weergegeven.

Als er op de radiatorthermostaat het pictogram van een koffer of een sneeuwkristal wordt weergegeven, is in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box voor de periode in kwestie een vakantieschakeling geconfigureerd of de verwarming is uitgeschakeld. Tijdens deze periodes wordt er op de radiatorthermostaat automatisch een toetsblokkering geactiveerd en reageert alleen de Menü-toets op een druk op de toets.

Belangrijk:In de standaardinstellingen van de FRITZ!DECT-radiatorthermostaat wordt automatisch van 1-6 tot 31-8 "Verwarming uit" ingeschakeld.

Om de blokkering van de toetsen op te heffen, moet je de tijden voor de vakantieschakeling of "Verwarming uit" via de gebruikersinterface van je FRITZ!Box aanpassen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaatbeheer" (als je de vakantieschakeling of "Verwarming uit" voor een afzonderlijk apparaat wilt verwijderen) of op "Groepen en templates" (als je de vakantieschakeling of "Verwarmen beëindigd" of "Verwarming uit" voor een groep wilt verwijderen) of klik op "Apparaten en groepen".
 3. Klik bij het apparaat of de groep in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Als het apparaat of de groep in kwestie niet wordt weergegeven, dus als de radiatorthermostaat geen verbinding (meer) met de FRITZ!Box heeft, moet je, om de toetsblokkering bij de radiatorthermostaat uit te schakelen, de fabrieksinstellingen laden:
  1. Verwijder de batterijen uit de radiatorthermostaat.
  2. Houd gedurende ten minste 3 seconden de OK-toets van de radiatorthermostaat ingedrukt.
  3. Plaats de batterijen weer. De fabrieksinstellingen van de radiatorthermostaat worden geladen, de toetsblokkering is opgeheven en je kunt de radiatorthermostaat weer gebruiken.
 5. Als het apparaat of de groep in kwestie wordt weergegeven:
  Vakantieschakeling of "Verwarmen beëindigd" uitschakelen
  1. Als er voor de periode in kwestie een vakantieschakeling is geconfigureerd, verwijder deze dan met de knop of (Verwijderen).
  2. Als er voor de periode in kwestie "Verwarmen beëindigd" of "Verwarming uit" is geconfigureerd,klik dan op de knop of (Verwijderen).
  3. Klik op "Toepassen" of "OK" om de instellingen op te slaan.

Om stroom te besparen en de DECT-straling tot een minimum te beperken, communiceren radiatorthermostaten alleen in bepaalde tijdsintervallen met de FRITZ!Box. Daardoor kan het voorkomen dat de gewijzigde instellingen pas na maximaal 15 minuten worden doorgegeven aan de radiatorthermostaat. Tijdens de vakantieschakeling en in de periode dat de verwarming uit is, worden de instellingen na maximaal 60 minuten doorgegeven. Door op een willekeurige toets van de radiatorthermostaat te drukken kun je forceren dat de instellingen meteen worden doorgegeven.

2 Op de radiatorthermostaat wordt de melding "Montage: Gerät wird vorbereitet ..." weergegeven

Als er op de radiatorthermostaat FRITZ!DECT 301 ononderbroken de melding "Montage: Gerät wird vorbereitet ..." wordt weergegeven en de verbinding met de FRITZ!Box verbroken is, ga dan als volgt te werk:

Batterijen controleren

 1. Gebruik geen oplaadbare batterijen (accu's) in de radiatorthermostaat. Oplaadbare batterijen hebben meestal een hogere inwendige weerstand en een hogere zelfontlading dan gewone batterijen en leveren vaak minder spanning. Dit kan de werking van de radiatorthermostaat beïnvloeden en de bedrijfstijd verkorten.
 2. Gebruik geen zink-koolstofbatterijen. Vanwege hun constructie zijn die niet geschikt voor gebruik in een radiatorthermostaat.
 3. Gebruik batterijen van uitstekende kwaliteit! Geschikte batterijen zijn Varta Industrial Pro AA, Varta Longlife Max Power AA, GP Super Alkaline LR6 of Duracell Industrial AA.
 4. Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar.
 5. Verwijder de batterijen en plaats ze vervolgens weer. Let op dat de batterijen stevig tussen de batterijveren zitten.
 6. Controleer het batterijniveau van de radiatorthermostaat in de gebruikersinterface van je FRITZ!Box in het menu "Smarthome". Als het batterijniveau onder 30% is, vervang dan bij wijze van test de batterijen door nieuwe.

Beweeglijkheid van de ventielstift bij de radiator controleren

 1. Demonteer de radiatorthermostaat.
 2. Open en sluit de ventielstift van de radiator een aantal keer voorzichtig, bijvoorbeeld door met een muntje te drukken of voorzichtig met een tang te trekken. Desgewenst kun je een druppeltje machineolie gebruiken.
 3. Zodra de ventielstift vrij en soepel bewogen kan worden, kun je de radiatorthermostaat opnieuw monteren.