Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Instellingen van smarthomeapparaten in templates opslaan

Templates via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box toepassen

De persoonlijke instellingen van je radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 302, kun je opslaan in verschillende templates. Je kunt zowel afzonderlijke radiatorthermostaten als groepen via templates schakelen. Selecteer gewoon de juiste template en schakel de gewenste instellingen met één klik in. Je kunt de template naar keuze inschakelen met een FRITZ!DECT-schakelaar, met FRITZ!Fon en met FRITZ!App Smart Home. Als je een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.50 of nieuwer gebruikt, kun je ook meerdere templates in een scenario samenvoegen en automatisch schakelen via een routine.

Als je bijvoorbeeld in ploegendienst werkt, kun je verschillende verwarmings- en schakelprofielen opslaan in templates voor vroege en late diensten en op elk moment snel tussen deze templates schakelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Template aanmaken  

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
  2. Klik in het menu "Smarthome" op "Automatisering" of op "Groepen en templates".
  3. Klik op "Scenario of template aanmaken" of op "Template aanmaken".
  4. Configureer de gewenste instellingen en selecteer daarbij de apparaten het type schakeling en de naam van de nieuwe template.

    Opmerking:Als een apparaat al aan een groep is toegewezen, kun je alleen de hele groep aan de template toewijzen en niet het afzonderlijke apparaat.

  5. Sla de template tot slot op.

2 Template toepassen  

Belangrijk:Als een template wordt toegepast, worden de huidige instellingen van de in de template geselecteerde smarthomeapparaten en -groepen overschreven.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
  2. Klik in het menu "Smarthome" op "Bediening".
  3. Klik bij de gewenste template op "Toepassen".

Opmerking:Je kunt de template ook handmatig inschakelen met een FRITZ!DECT-schakelaar, FRITZ!Fon (menu "Thuisnetwerk > Smarthome"), in het thuisnetwerk en vanuit het internet met FRITZ!App Smart Home.
Als je een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.50 of nieuwer gebruikt, kun je meerdere templates in een scenario samenvoegen en/of automatisch schakelen via een routine.